A Politikatudományi Intézet nyertes pályázatai

2019

Támogatási forrás

 Projekt azonosító / akroním

 Cím

Projektvezető

Kezdő dátum

Záró dátum

TK Kis Inkubátor   Sectoral Cleavage Basis of Economic Voting David Wineroither 2019.09.01. 2019.12.15.
TK Kis Inkubátor   Az indusztrializációtól a deindusztrializációig Valuch Tibor 2019.09.01. 2019.12.15.

MTA TK Inkubátor

 

Linkage as a source of satisfaction. Legislators' responsiveness and citizens' satisfaction with democracy

Papp Zsófia

2020.01.01.

2021.12.31.

MTA TK Inkubátor

 

Beyond dependent market economies: The politics of transnationalized developmental regimes in Eastern Europe

Medve-Bálint Gergő

2020.01.01.

2021.12.31.

Új Nemzeti Kiválóság Program   A korrupció érzékelésének vizsgálata idősoros statisztikai módszerek segítségével a 2010 utáni Magyarországon Barczikay Tamás 2019. 09. 01. 2020. 06. 30.

Új Nemzeti Kiválóság Program

 

Az adómorál kérdései a kelet-közép európai régióban: összehasonlító kutatás a magyar és a lengyel adófizetési szokásokról.

Pokornyi Zsanett

2019. 09. 01.

2020. 06. 30.

Új Nemzeti Kiválóság Program

 

Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára

Bíró-Nagy András

2019. 09. 01.

2020. 06. 30.

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

A politikai polarizáció, mint társadalmi kihívás

Patkós Veronika

2019.09.01.

2022.08.31.

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

A törvényhozás közpolitikai hatalma a rendszerváltás után - Egy szövegbányászati vizsgálat

Sebők Miklós

2019.09.01.

2020.08.31.

MTA-SYLFF

 

Populist moment or populist era? Comparative study of Western and Eastern populism

Böcskei Balázs

2019. 03. 01.

2019. 12. 01.

2018

H2020

GA822590

Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe’ — ‘DEMOS’

Boda Zsolt

2018.12.01.

2021.11.30.

NKFIH

K 129245

Populizmus a közpolitika- és a jogalkotásban

Boda Zsolt

2018.10.01.

2021.09.30.

NKFIH

K 128139

A weberi vezetők visszatérése: a plebiszciter vezérdemokrácia, mint a kortárs politikai trendek megismerésének eszköze

Körösényi András

2018.12.01.

2022.11.30.

NKA

203137/3603

Patkós Veronika: "Szekértáborharc? Eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről" című monográfiája megjelentetése

Patkós Veronika

2018.12.15.

2019.12.31.

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára

Bíró-Nagy András

2018.09.01.

2021.08.31.

MTA

NKSZ-10/2018

 

Nemzetközi konferencia szervezése

Sebők Miklós

2018.01.01.

2018.12.31.

MTA

INKP11/2018

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat

Patkós Veronika

2018.01.01.

2019.06.30.

MTA

INKP-6/2018

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat

Molnár Csaba

2018.01.01.

2019.06.30.

MTA-folyóirat

 

Politikatudományi Szemle 2018

Boda Zsolt

2018.01.01.

2018.12.31.

 

2017

OTKA

K 123907

A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés

Sebők Miklós

2017.09.01.

2019.08.31.

NKA

203137/03156

Mikecz Dániel: A globalizációkritikus mozgalom Magyarországon. Lehetőségstruktúra és mozgalmi innováció. Munkacímű könyvének kiadása

Mikecz Dániel

2017.11.06.

2018.04.02.

MTA

INKP-16/2017.

Ifjúsági Nk-i Konferencia Pályázat

Papp Zsófia

2017.01.01.

2018.06.30.

MTA

INKP-16/2017.

Ifjúsági Nk-i Konferencia Pályázat

Molnár Csaba

2017.01.01.

2018.06.30.

MTA

PPD-028/2017 (MBG)

Prémium PostDoc

Medve-Bálint Gergő

2017.09.01.

2020.08.31.

TK - INKUBÁTOR

 

INKUBÁTOR - Text Mining and the Quantitative Analysis of Political and Legal Texts

Sebők Miklós

2017.09.01.

2019.09.01.

TK - INKUBÁTOR

 

INKUBÁTOR - Surveying the protesters: standardizing methodology and building an online panel of protesters

Mikecz Dániel

2017.09.01.

2019.09.01.

TÁRKI

 

EUROFOUND - Trust in institutions

Boda Zsolt

2017.11.01.

2018.06.30.

 

2016

OTKA

K 119603

Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás, 2018.

Szabó Andrea

2016.12.01.

2020.11.31.

OTKA

K 116625

Munkás-társadalom történet

Valuch Tibor

2016.02.01.

2019.01.31.

OTKA

PD 115747

Legislator Activities and Electoral Performance

Papp Zsófia

2016.01.01.

2018.05.31.

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

Személyes elszámoltatás: a képviselői tevékenységek választási hatásai

Papp Zsófia

2016.09.01.

2019.08.31.

 

2014

OTKA

K 112323

Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015

Kiss Balázs

2014.11.01.

2018.10.31.

 

2013

OTKA

K 109303

A közpolitika dinamikája Magyarországon

Boda Zsolt

2013.10.01.

2018.04.30.