Jakab András - Körösényi András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol (2012)

Szerkesztető: Jakab András - Körösényi András

Kiadó: MTA TK PTI - Új Mandátum

Az elmúlt másfél év hazai közbeszédének egyik meghatározó témája az alkotmányozás volt. A témát a napi politikai aktualitásán túlmenően is érdekesnek és fontosnak gondoltuk, ezért az MTA Politikatudományi Intézetben 2010. december 20-án egy olyan tudományos konferenciát szerveztünk, amely egyrészről bizonyos fokig kiemelte az alkotmányozás kérdését az aktuális magyarországi napi politikai viták közül, másrészről mégis olyan ismereteket adhatott, amelyek közvetve segíthették a közbeszéd informálását. A kötet, amely reményeink szerint a politikatudomány és az alkotmányjog- tudomány szorosabb együttműködésének jó példáját is mutatja, a konferencia előadásainak írott változatát fogja össze.

KÖNYV LETÖLTÉSE

Előszó 
Sólyom László: Nyitó előadás

I. RÉSZ
Elmélet és eszmetörténet

Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra?
Győrfi Tamás A többségi döntés tartalmi korlátai és az alkotmánybíráskodás
Techet Péter Az alkotmányozó akarat
Szigeti Péter Az alkotmányozás alkotmányossága

 
II. RÉSZ
Alkotmányozás egykor és máshol

Horváth Attila Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790–1949
Hahner Péter Alkotmányozás az Egyesült Államokban és Franciaországban a 18. század végén
Pócza Kálmán Alkotmányozási eljárások összehasonlító elemzése
Szente Zoltán Alkotmányozási eljárások Európában a második világháború után
Halász Iván Alkotmányozás és a fontosabb alkotmánymódosítások Közép-Európában 1989 után
Arató Krisztina
Lux Ágnes
Az Európai Unió alkotmányozási kísérlete

 
III. RÉSZ

Alkotmányozás Magyarországon, 1989–2010

Bozóki András Szemérmes alkotmányozás
Szűcs Zoltán Gábor Az alkotmányosság diskurzusai
Tölgyessy Péter A magyar parlamentáris hagyomány íve és az újabb alkotmányozás
Horkay Hörcher
Ferenc
A Nemzeti hitvallásról