Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály

A Demokrácia- és Politikaelmélet Osztály felállítása biztosítja, hogy a Politikatudományi Intézet kutatásai a magyar és európai demokrácia deskriptív leírása mellett hozzájáruljanak azok tényleges működésének a megértéséhez, normatív és kritikai értelmezéséhez. A tudományos osztály kutatási feladatainak középpontjában olyan témakörök állnak, mint:

Az empirikus, normatív és analitikus demokráciaelméletek;
Az állam, állam és civil társadalom viszonya;
Az alkotmány, továbbá a képviseleti kormányzás és intézményei;
A közhatalom delegálásának kérdésköre;
A kormány és a politikusok demokratikus ellenőrzése és elszámoltathatósága;
Továbbá a demokrácia és governance viszonya.

Kutatási területei közé tartozik még a demokratikus és autoriter rezsimek közti átmenetek, valamint az intézményrendszer és teljesítmény kapcsolatának a vizsgálata.


Politikai diskurzuselméleti kutatócsoport »