Publications

2018

Bene Márton – Somodi Dániel (2018): „Mintha lenne saját médiánk…“. A kispártok és a közösségi média. Médiakutató, nyár, 7-20. [“Like we had our own outlets.” Small parties and the social media.]

Bene Márton (2018): Bennünk élő politika. A politikai hatékonyságérzetre ható tényezők vizsgálata nemzetközi összehasonlításban. Politikatudományi Szemle, 28(3), 7-31. [Politics within. A study of factors influencing internal political efficacy in international comparison]

Bene Márton – Farkas Xénia (2018): Kövess, reagálj, oszdmeg! A közösségi média a 2018-as országgyűlési választási kampányban. In. Böcskei Balázs – Szabó Andrea (szerk.). Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018. Budapest: MTA TK PTI, Napvilág Kiadó. pp. 410-437. [Follow, react, share! The social media’s role in the Hungarian parliamentary elections’ campaign, 2018. In. B. Böcskei, & A. Szabó (Eds.) Expectations and realities: Parliamentary Election 2018. Budapest: MTA TK PTI, Napvilág Kiadó. pp. 410-437.]

Bene Márton (2018): Post Shared, Vote Shared: Investigating the Link Between Facebook Performance and Electoral Success During the Hungarian General Election Campaign of 2014. Journalism & Mass Communication Quarterly, 95(2), 363-380.

Szabó Gabriella - Ov Cristian Norocel – Bene Márton (2018): Media Visibility and Inclusion of Radical Right Populism in Hungary and Romania. Problems of Post-Communism (online first)

Kiss Balázs: Identity Change in Ninety Minutes: The Emotional Dynamics of Leader-Follower Interactions at a Political Rally. COMUNICAZIONE POLITICA 2018 pp. 117-136. 20 p. (2018) DOI:10.3270/89740

Kiss, Balázs; Szabó, Gabriella: Constructing Political Leadership during the 2015 European migration crisis: The Hungarian Case. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION 11 : 1 pp. 9-24. , 15 p. (2018)

Szabó, Gabriella:  Médiahálózatok 2018. Az online portálok centruma és perifériái Magyarországon. [Media Networks in 2018. The core and the periphery in the online portals’ sphere in Hungary.]In: Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018 BUDAPEST : Napvilág Kiadó, MTA TK PTI, (2018) pp. 385-409. , 25 p.

 

Agnieszka Stepinska, Gabriella Szabó: Continuities and discontinuities: changingpatternsinjournalism and mediainCentral and Eastern Europe. SRODKOWOEUROPEJSKIJE STUDIA POLITICZNE = CENTRAL EUROPEAN POLITICAL STUDIES 2016:(2) pp. 5-13. (2016)

Gabriella Szabó, Nikolett Kormos, Veronika Zagyi: Journalisticrole performance – theHungariancase. SRODKOWOEUROPEJSKIJE STUDIA POLITICZNE = CENTRAL EUROPEAN POLITICAL STUDIES 2016:(2) pp. 53-72. (2016)

Szabó Gabriella, Bene Márton: InteractionNetworks of theHungarian Media. In: Sai Felicia Krishna-Hensel (ed.) Media inProcess.:Transformation and DemocraticTransition. London: Routledge, 2016. pp. 119-140.

Szabó G, Mihályffy Zs, Kiss B (eds.): Kritikus kampány: A 2010-es országgyűlési kampány elemzése.Budapest: L'Harmattan, 2011. 246 p.

Mihályffy Zs, Szabó G (eds.): Árnyékban. A 2009-es európai parlamenti választási kampányok elemzése, Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 2010. 

Mihályffy Zs: Politikai kampánykommunikáció elméletben és gyakorlatban. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2009. 210 p.

Kiss B, Mihályffy Z, Szabó G (eds.): Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési kampány elemzése. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2007. 340 p.

Kiss B: Távolabb a médiától! Politikai kampányok Magyarországon 2004-ben. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 246 p.

Boda Zz, Kiss B, Szabó G: Politika az interneten. Budapest: Századvég Kiadó, 2005. 250 p.

Kiss B (ed.): Politikai kommunikáció. Szöveggyűjtemény. Budapest: Rejtjel Kiadó, 2000.