Zoltán Balázs

Zoltán Balázs
Download CV Senior Research Fellow (MTA TK PTI)
Research Interests

Political theory, political philosophy, moral philosophy – power, values, literature and politics

Selected Publications

A magyar alkotmányossági trend és a 2010–11-es alkotmányozás. In Boda Zsolt  – Körösényi András (szerk.): Van irány? Trendek a magyar politikában. Budapest: MTA TK PTI – ÚMK. 2012. 242–262.
 
Két választás Magyarországon. Mikszáth és a reménytelen remény. Századvég 2012/2. 83–97.
 
Nemesek, polgárok, proletárok. Egy konzervatív nemzetfelfogás felé. Limes 2012/3. 9–14.
 
A jó vonzásában. Budapest: Helikon. 2011.
 
Kapitalizmus és a hatalom erőforrás-elmélete. Politikatudomány Online 2011/1–2.
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=47207