Dániel Mikecz

Dániel Mikecz
Download CV Research Fellow (MTA TK PTI)
Research Interests

Social movements, radicalism, political participation

Selected Publications

Arató Krisztina - Mikecz Dániel: Civil társadalom, szociális partnerek, társadalmi mozgalmak In: Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Budapest: Osiris Kiadó, 2015. pp. 307-332.

Andrea Szabó - Dániel Mikecz: After the Orbán-revolution: the awakening of civil society in Hungary? In: Geoffrey Pleyers, Ionel N Sava (szerk.): Social Movements in Central and Eastern Europe: A renewal of protests and democracy. Bucarest: Editura Universităţii din Bucureşti, 2015. pp. 34–43.

Dániel Mikecz: Changing movements, evolving parties: The partyoriented structure of the Hungarian radical right and alternative movement. Intersections: East European Journal of Society and Politics 1:(3) pp. 101-119. (2015)

Miklós Antal - Dániel Mikecz: Answer or publish - an online tool to bring down the barriers to participation in modern democracies. InInternational Journal of Public Policy 2013 Vol.9, No.1/2. 131-141. 

Köztér és köztársaság: 4K! In Krasztev Péter - Jon Van Til (szerk.): Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek. Budapest: Napvilág. 2013.
 
Answer or publish - an online tool to bring down the barriers to participation in modern democracies. In International Journal of Public Policy 2013 Vol.9, No.1/2. 131-141.
 
 Új pártok, változó mozgalmak. A radikális jobboldali és az alternatív mozgalmak pártosodása. In Körösényi András -  Boda Zsolt (szerk.): Van irány? Trendek a magyar politikában. Budapest: MTA TK PTI - Új Mandátum. 2013.