Kézíratvita: A posztszocialista felhalmozóállam

   2019. február 21. 10:00 - 2019. február 21. 12:00

Scheiring Gábor: A posztszocialista felhalmozóállam: Magyarország a demokrácia hanyatlásától az autoriter államkapitalizmusig

Absztrakt

A világ a demokrácia hanyatlásának új hullámával néz szembe. Magyarország ennek egyik legelgondolkodtatóbb példája. A demokratikus konszolidáció és hanyatlás elméleteinek újraértékelése nélkül a magyar demokrácia bukásával kapcsolatos kutatások nem vezethetnek a jelenség alapos megértéséhez. S ha nem értjük, hogy miért következett be, úgy érdemben tenni sem tudunk ellene. Abból a felvetésből kiindulva, hogy a demokrácia az egymással konfliktusban lévő társadalmi osztályok közötti kompromisszum eredménye, könyvem célja annak alátámasztása, hogy a magyarországi autoriter fordulat a domináns hatalmi tömb átalakulásának és az ezt kísérő új államstratégiának a következménye a függő fejlődés kontextusában. A könyv célja tehát kettős. Egyrészt Magyarország autoriter fordulatának szocioökonómiai gyökereit vizsgálom és egy új, elméleti síkon megalapozott oksági narratívát javaslok. Az elméleti szinten releváns ok-okozati folyamatok feltérképezéséhez kiterjedt új empirikus adatok felhasználásával mutatom be, hogy a posztszocialista versenyállam gazdasági stratégiájának kifulladása hogyan vezetett a gazdaság és a társadalom dezintegrációjához, a munkásosztály neonacionalista fordulatához, valamint a nemzeti burzsoázia lázadásához és a tőkefelhalmozás új rendszeréhez. Másrészt a könyvben egy új fogalmat javaslok a 2010 utáni magyar állam politikai gazdasági természetére vonatkozóan, a posztszocialista felhalmozóállam fogalmát. E fogalom megalapozásához empirikusan azonosítom azokat a politikai eszközöket, amelyek segítségével az állam biztosítja a tőkefelhalmozást, és kezeli az ebből következő társadalmi konfliktusokat. A helyett tehát, hogy egy tankönyvi piacképre építve a kapitalizmus normáitól való eltérésként azonosítanám a magyar demokrácia összeomlását, az autoriter politikát a tőkefelhalmozás keretében értelmezem. A 2010 utáni felhalmozóállam ugyanakkor nem fejlesztőállam, csak rövidtávú tőkefelhalmozást tesz lehetővé, és egyelőre nem volt képest hosszú távú rendszerszintű átalakulásra.

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza PTI Körtárgyaló
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. T.2.28. (Building T, Floor 2 28.)

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze az Intézet tudományos titkárának, Oross Dánielnek! (oross.daniel@tk.mta.hu)