Sebők Miklós „Paradigmák fogságában – Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban” c. könyvének bemutatója

   2019. október 10. 11:00 - 2019. október 10. 13:00

Sebők Miklós „Paradigmák fogságában – Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban” c. könyvének bemutatója

Sebők Miklós “Paradigmák fogságában – Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban” c. a Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Napvilág kiadó együttműködésében megjelent könyvét Medgyessy Péter (a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, 2002-2004) és Pogátsa Zoltán (Nyugat-Magyarországi Egyetem) mutatja be. A rendezvény után szendvicsebéddel várjuk vendégeinket. A rendezvény regisztráció-köteles, részvételi szándékát kérem jelezze D. Nagy Juditnak a d.nagy.judit@tk.mta.hu címen.

A kötet egy átfogó politikai gazdaságtani elemzést nyújt a rendszerváltás utáni magyar pénzügyi kapitalizmusról. Legfontosabb gondolata szerint a magyar társadalmi-gazdasági átalakulás paradigmák fogságában zajlott le: két egymással szemben álló elitcsoport, ideológiai tábor és politikai irányzat vetélkedése határozta meg a legfontosabb döntéseket. A pénzügyi szabályozás és a bankrendszer tulajdonosi szerkezetének főbb irányait a rendszerváltás utáni első húsz évben alapvetően a modernizációs konszenzusként leírható paradigma határozta meg.

Ennek támogatói között megtalálhatók voltak piaci fundamentalisták (akiket gyakran neoliberálisnak is hívtak), és olyan mérsékelt, a szociális piacgazdaságban hívő modernizátorok, mint Horn Gyula egykori miniszterelnök. Ezen időszakban e két elitcsoport és ideológia koalíciója adott irányt a bankprivatizációnak vagy a pénzügyi szektor adóztatásának. A modernizációs konszenzus politikai támogatásának csökkenésével, valamint a 2000-es évek végi nemzetközi pénzügyi válsággal ugyanakkor egy új domináns paradigma emelkedett fel: a pénzügyi nacionalizmus. A könyv bemutatja, hogyan alakult ki a magyar pénzügyi kapitalizmus e két paradigma vetélkedéseként, elsősorban elit- és értelmiségi csoportoknak kedvezve – miközben a magyar állampolgárok érdekei háttérbe szorultak.

Időpont: 2019. október 10.  11:00

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza u. 4. fszt. 11-12. terem 1097 Budapest, Tóth Kálmán

A kötet a kiadó honlapján megrendelhető!