Speaker Series: A láthatatlan alkotmány trónfosztása avagy a politikai konstitucionalisták győzelme?

   2019. szeptember 3. 13:00 - 2019. szeptember 3. 15:00

Dr. Stumpf István: A láthatatlan alkotmány trónfosztása avagy a politikai konstitucionalisták győzelme? Az országgyűlés és az alkotmánybíróság viszonyának dinamikája

Összefoglaló:

Az előadás bemutatja a Parlament és az Alkotmánybíróság viszonyának változását, a „jogállami forradalom” vívmányait, a fogalommal szorosan összekapcsolódó AB szerepét a jogállamiság kibontásának különböző időszakaiban. Összefoglalom azokat a nézeteket, amelyek a kezdetektől rendkívül erőteljesen kritizálták az AB alapjogi aktivizmusát és amelyek megalapozták a politikai konstitucionalizmusnak a 2010-es választások utáni térhódítását, a parlamenti szupremáciára alapozott „közjogi forradalmat”. S végül az új alkotmányos kihívások bemutatásával, a nemzeti szuverenitás és az alkotmányos identitás védelmében megmutatkozó közös parlamenti és alkotmánybírósági felelősséget elemzem.

Időpont: 2019. szeptember 3.  15:00

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza PTI Körtárgyaló

  1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. T.2.28. (T épületszárny, 2. emelet 28.)