Hatalommegosztás

Hatalommegosztás

A kutatás rövid neve

HATALOMMEGOSZTÁS

A kutatás teljes neve

A hatalommegosztás dimenziói összehasonlító elemzésben

A kutatás rövid leírása

A közhatalom megosztásának közjogi megközelítése régóta használt és ismert. Kevésbé áll azonban a politikaelmélet érdeklődésének homlokterében: a kutatás során elsősorban ezt a fókuszt igyekszem megtalálni és megfogalmazni, tehát nem annyira az empirikus, s nem a jogi aspektusokra, hanem a hatalom megosztásának politikai logikájára, elméleti jelentőségére koncentrálok.

A kutatás időtartama

2015-2022

A kutatás jellege

Egyéni, opcionálisan kiegészítve más kutatókkal

Projektvezető

Balázs Zoltán

Kutatásvezető

Balázs Zoltán

Kapcsolat

zoltan.balazs@mtapti.hu

Leírás

A hatalommegosztás a liberális, illetve a republikánus demokráciák egyik sarkalatos elve. A Föderalista írások legfontosabb fejtegetései is ehhez kapcsolódnak. Bibó István akadémiai székfoglalója szintén ezt az elvet elemzi. Az alkotmánybíróság és –bíráskodás elmúlt húsz éves gyakorlatát szintén egyre élénkebb politikaelméleti figyelem is övezi. Ugyanakkor a hatalommegosztás jobbára jogi, közjogi szempontú megközelítést kap.
A kutatás egyrészt az intézményekre vonatkozó modern elméleti hátteret igyekszik hasznosítani, másrészt a jelzett politikaelméleti tradícióra kíván támaszkodni, s bizonyítani, hogy a hatalom megosztása nem csupán ideológiai vagy hatékonysági kérdés, hanem a politika alaplogikáját képezi le; a rövid- és hosszútávú horizontok egyeztetése, a modern funkcionális differenciálódás, a közjóra vonatkozó eltérő elképzelések összehangolása, s általában véve a közhatalom fogalmának értelmezése szorosan összekapcsolódik hozzá.
A hatalom elméleti megközelítéseit elég jól ismerem, legutóbb lehetőségem volt ebben a témában újabb tanulmányt készíteni, mindazonáltal az említett kérdések fundamentális problémák, tehát olyan alapkutatásról van szó, amelyre egészen pontos kutatási programot még nem lehet készíteni, egyelőre a fő elméleti irányok kidolgozása a feladat. Idővel az Intézet többi más munkatársának aktív bekapcsolódása elengedhetetlen lesz.