A Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlést rendezett

A Debreceni Egyetemen, június 6-7. között a Magyar Politikatudomány Társaság 2014. évi Politológus Vándorgyűlésén június 6-7.-én az MTA TK Politikatudományi Intézetből.

SZEKCIÓT SZERVEZETT

A.GERGELY ANDRÁS Hatalom és cselekvés a politikai antropológia nézőpontjából,

BALÁZS ZOLTÁN Hatalom, mint politikai cselekvés,

BODA ZSOLT Kormányzás és közpolitika,

KISS BALÁZS SZABÓ GABRIELLA Politika az intézményeken túl – identitás, elköteleződés, kommunikáció,

KÖRÖSÉNYI ANDRÁS Politikai vezetés és demokrácia: teoretikus és empirikus megközelítések,

SZABÓ MÁRTON A politikai cselekvés szimbolikus - diszkurzív valósága,

Szűcs Zoltán Gábor A régi az újban, és

Valuch Tibor A társadalom és a politikai magatartás változásai a rendszerváltás óta eltelt negyedszázad során.

 

ELŐADÁST TARTOTT

A. Gergely András, Balázs Zoltán, Bartha Attila, Bene Márton, Boda Zsolt, Bódi Ferenc, Dobos Gábor, Gyulai Attila, Hajnal György, Illés Gábor, Kiss Balázs, Metz Rudolf, Mikecz Dániel, Ondré Péter, Patkós Veronika, Pál Gábor, Sebők Miklós, Szabó Gabriella, Szűcs Zoltán Gábor, Valuch Tibor, Zágoni-Szabó Bella.