Az MTA TK Politikatudományi Intézet Háború és politika című műhelykonferenciát rendez!

Meghívó

 

Az MTA TK Politikatudományi Intézet

 

Háború és politika

című műhelykonferenciájára.

 

 

Időpont: 2014 november 28, péntek, 13.00-17.00

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Országház u. 30.

Politikatudományi Intézet, I. em. tárgyaló

 

 

13.00-14.30

Dr Harai Dénes ezredes, egyetemi tanár, NKE: A modern háborúk,  manipuláció

és edukáció.

Dr Kiss Álmos Péter: Háború a nép között

Szalai Zoltán, Mathias Corvinus Collegium: Ernst Jünger az első világ-

háborúban

 

14.45-15.45

Dr Szűcs Zoltán Gábor, tud. munkatárs, MTA TK: A peloponnészoszi háború

mint politikaelmélet

Illés Gábor doktorandusz, kutató, MTA TK: Thuküdidész Peloponnészoszi

háborúja politikaelméleti nézőpontból

 

16.00-17.00

Metz Rudolf, doktorandusz, BCE, tud. segédmunkatárs, MTA TK: Káoszból

rendet, tömegből mozgalmat. Politikai vezetés és a kollektív cselekvés

Dr Balázs Zoltán egyetemi tanár, BCE, tud. főmunktárs, MTA TK: A politika és

a háború mint aszkézis