Az MTA újonnan megválasztott nem akadémikus közgyűlési képviselői között egy politológus van

Az MTA köztestülete megválasztotta a Közgyűlés nem akadémikus tagjait a következő három évre. 

A 200 betöltésre váró hely közül 143-on a tudományos osztályok egyenlő arányban osztoztak. A további 57 mandátumot az egyes tudományos osztályokhoz tartozó, a választás megkezdésének dátumát 90 nappal megelőző időpontig regisztrált, nem akadémikus köztestületi tagok arányában osztották el.

A nem akadémikus közgyűlési képviselők választásának érdemi szakasza 2015. november 25. és december 21. között rendben lezajlott. A titkos, elektronikus szavazás során minden köztestületi tag egy alkalommal adhatta le szavazatát a szavazókulcs segítségével. A nem akadémikus közgyűlési képviselő akkor tekinthető megválasztottnak, ha az érvényes szavazatok 20%-át megszerezte. A választási bizottság megállapította, hogy az érdemi szavazás valamennyi tudományos bizottságban érvényes volt.

Az újonnan megválasztott nem akadémikus közgyűlési képviselők tudományos osztályok szerint

[...]

Politikatudományi Bizottság

Boda Zsolt PhD

 

A hírt az MTA.hu oldaláról vettük át.