Sebők Miklós (szerk.): A kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a poltikatudományban (2016)

Sebők Miklós szerkesztésében a L'Harmattan kiadónál megjelent "A kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a poltikatudományban" című, többszerzős munka!

Tartalom

Bevezetés

I. A szövegek társadalomtudományi elemzése

I.1. Sebők Miklós – Zorigt Burtejin – Zágoni Bella: A szövegek társadalomtudományi elemzése: egy elméleti áttekintés

I.2. Molnár Csaba: Szövegkódolás a gyakorlatban: kézi, géppel támogatott és gépi megoldások

II. Szövegbányászati feladatok: informáci-visszakeresés és -kinyerés

II.1. Balázs Ágnes: Fogalmi alapok és a szózsák módszer

II.2. Balázs Ágnes – Sebők Miklós: Névelem-felismerés

III. Szövegbányászati feladatok: a szövegek gépi kódolása

III.1. Molnár Csaba: Osztályozás (klasszifikáció)

III.2. Szabó Gabriella: Véleményelemzés mint speciális osztályozási feladat

III.3. Zorigt Burtejin: Csoportosítás (klaszterezés)

IV. A szövegbányászati módszerek kutatási alkalmazása

IV.1. Kubik Bálint György: Osztályozás: felügyelt tanulási módszerek

IV.2. Kubik Bálint György – Vancsó Anna: Csoportosítás: felügyelet nélküli tanulási módszerek

V. Kitekintés

V.1. Sebők Miklós: További kutatási irányok