Körösényi András (szerk.): Viharban kormányozni. Politikai vezetők válsághelyzetekben (2017)

Szerkesztő: Körösényi András

Kiadó: MTA TK PTI

Hajózás és politikai tevékenység metaforikus összekapcsolása a politikai gondolkodás legrégebbi toposzai közé tartozik. Míg Platón a politikai vezetés szükségességét, addig Oakeshott a politikában rejlő folyamatos bizonytalanságot, Tocqueville pedig a normál állapot és válsághelyzet közti különbséget szemlélteti a tengeri hajózás metaforájával. A politikai vezetőknek ugyanis időnként válsághelyzetekben kell helytállniuk. A Viharban kormányozni c. kötet ezt a problematikát ragadja meg, válság és politikai vezetés egy empirikus politikaelméletét fogalmazva meg. Míg a kortárs szakirodalom a politikai vezetők külső kihívásokra adott reakcióira fókuszál, addig jelen kötet szélesebb horizontot nyit. A válságok ugyanis ki is használhatók a vezetők részéről saját politikai céljaik érdekében, sőt, ugyanezen okból időnként maguk a vezetők azok, akik a nyugodt tengeren „vihart kavarnak”, azaz válságot generálnak. A kötet szerzői a fogalmi-elméleti keret kialakítását követően empirikus esettanulmányok segítségével mutatják be a válságkezelés, a válság diszkurzív értelmezése és a kreatív válsággenerálás példáit amerikai, japán, német, francia, olasz, portugál és magyar esetek elemzésével."

A PTIblogon megjelent egy poszt is a könyvhöz kapcsolódva az egyik szerző, Szántó András tollából. A poszt elolvasható ITT.

Tartalomból:

Körösényi András: Előszó

Körösényi András, Illés Gábor és Metz Rudolf: A politikai vezetők szerepe válsághelyzetekben: fogalmi-elméleti keret és kutatási kérdések

TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK

Metz Rudolf: Katasztrófák: avagy hogyan lett a Katrina hurrikánból és a fukushimai atombalesetből politikai válság

PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI VÁLSÁGOK

Hajdú András: Politikai vezetés és válságkezelés az első Merkel-kormány idején Soós 

Eszter Petronella: Nicolas Sarkozy: egy válságelnökség fordulópontjai

Szándó András:Válságkonstrukció kontingens helyzetben: Sócrates válságkezelése

Illés Gábor és Körösényi András: Ortodoxia, heterodoxia és cselekvés: Bajnai Gordon és Orbán Viktor válságkezelése, 2009-2014

BELPOLITIKAI VÁLSÁG 

Illés Gábor: Felforgatás és megőrzés: Charles De Gaulle három válsága

Patkós Veronika: Berlusconi bukása és Monti válságkormányzása: a 2011-es belpolitikai válság Olaszországban

KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI VÁLSÁGOK

Metz Rudolf: A kis-nagy ember: G.W. Bush és a 9/11-es terrortámadás

Metz Rudolf: Határok nélkül? Orbán Viktor és a migrációs válság (Metz Rudolf )

ÖSSZEFOGLALÁS

Körösényi András, Illés Gábor és Metz Rudolf: Összefoglalás és következtetések