A Magyar Politikatudományi Társaság XXIV. Vándorgyűlése - Konferenciaprogram

Időbeosztás

Panelek

Áttekintő táblázat

 

IDŐBEOSZTÁS

 

2018. június 8. PÉNTEK

10:30 - 11:20          Megnyitó és köszöntők. A 2017. évi Kolnai-díj átadása és a díjazott előadása
11:30 - 12:30          Ebéd
12:30 - 14:00          Szekcióülések 1.
14:00 - 14:10          Kávészünet
14:10 - 15:40          Szekcióülések 2.
15:40 - 15:50          Kávészünet
15:50 - 17:10          Szekcióülések 3.
17:15 - 17:55          Mire jó a közvélemény-kutatás? A 2018. évi országgyűlési választás tanulságai
18:00 - 19:00          Plenáris előadás - Fernando Casal Bértoa: European Party Systems in Crisis: Can We Fix It?
19:00 -                    Vacsora, kultúrest

2018. június 9. SZOMBAT

9:00 - 10:30           Szekcióülések 4.                                      
10:30 - 10:40         Kávészünet
10:40 - 12:20         Szekcióülések 5.

 

PANELEK

 

Panel száma Panel címe Időpont Helyszín
1. Állampolgári attitűdök Péntek, 12:30 – 14:00 K FSZ 1
2. Választási eredmények Péntek, 14:10 – 15:40 K FSZ 1
3. Választói viselkedés elmélete Péntek, 15:50 – 17:10 K FSZ 1
4. Kisebbség és részvétel Szombat, 9:00 – 10:30 K FSZ 1
5. Társadalmi mozgalmak, politikai részvétel Szombat, 10:40 – 12:20 K FSZ 1
6. Európai és magyar közpolitika Péntek, 12:30 – 14:00 JTI tárgyaló
7. Önkormányzatok, közpolitika, közigazgatás I. Péntek, 14:10 – 15:40 JTI tárgyaló
8. Önkormányzatok, közpolitika, közigazgatás II. Péntek, 15:50 – 17:10 JTI tárgyaló
9. Politika és közpolitika I. Szombat, 9:00 – 10:30 JTI tárgyaló
10. Politika és közpolitika II. Szombat, 10:40 – 12:20 JTI tárgyaló
11. Eszmék, gondolkodók Péntek, 12:30 – 14:00 K FSZ 2
12. A politika természete Péntek, 14:10 – 15:40 K FSZ 2
13. A magyar demokrácia hagyománya és jelene Péntek, 15:50 – 17:10 K FSZ 2
14. Intézményi és demokrácia-problémák az Európai Unióban Szombat, 9:00 – 10:30 K FSZ 2
15. Regionalitás és szuverenitás az Európai Unióban Szombat, 10:40 – 12:20 K FSZ 2
16. „Tények utániság”: a politika rendkívüli vagy normál állapota? Péntek, 12:30 – 14:00 PTI körtárgyaló
17. Politikai vezetők, állam, demokrácia Péntek, 14:10 – 15:40 PTI körtárgyaló
18. Politikai kommunikáció és média Péntek, 15:50 – 17:10 PTI körtárgyaló
19. Elections and Democracy Szombat, 9:00 – 10:30 PTI körtárgyaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Szekció: A választók és résztvevők – politikai viselkedés

Szekcióvezető: Szabó Andrea

 

 

1. Panel: Állampolgári attitűdök (Péntek, 12:30 – 14:00 K FSZ 1)

 

Gajduschek György: Az állampolgárok viszonya a joghoz és jogállamhoz - összehasonlító empirikus elemzés

Galgóczi Eszter: Befolyásolja-e a gyűlöletbeszéd a magyar választópolgárokat?

Harkányi Ádám Máté. Szavazatmegosztás és motivációk

Papházi Viktor: Magyar fiatalok és "kádári" attitűdök

 

2. Panel: Választási eredmények (Péntek, 14:10 – 15:40 K FSZ 1)

 

Wiener György: Pártpreferenciák és azok területi különbségei az áprilisi parlamenti választáson

Tóka Gábor: A centrális erőtér bomlása

Hubai László: Pártválasztás és településnagyság az országgyűlési választásokon 2006-2018

Enyedi Zsolt: A magyar választók társadalmi beágyazottsága és ideológiai tagoltsága

 

3. Panel: Választói viselkedés elmélete (Péntek, 15:50 – 17:10 K FSZ 1)

 

Kmetty Zoltán : Korrupciós percepció és részvételi szándék

Koltai Júlia, Stefkovics Ádám: A big data lehetséges szerepe a választási előrejelzésekben: pártpreferencia-becslések magyarországi pártok és politikusok Facebook oldalainak adatai alapján. Egy módszertani kísérlet.

Patkós Veronika: Az okos szavazó három vonása – mitől elfogultabbak az okos szavazók?

Stumpf Péter Bence: Tudatos választók, taktikus szavazók

 

4. Panel: Kisebbség és részvétel (Szombat, 9:00 – 10:30 K FSZ 1)

 

Dobos Balázs: A választási rendszerek hatásai a közép- és délkelet-európai személyi elvű kisebbségi autonómiákban

Székely István Gergő, Kiss Tamás: Nemzetpolitika és politikai pluralizmus a külhoni magyar közösségek körében

Toró Tibor: Az RMDSZ és a választó kapcsolata. Egységdiskurzus és governmentality

 

5. Panel: Társadalmi mozgalmak, politikai részvétel (Szombat, 10:40 – 12:20 K FSZ 1) 

 

Szabó Máté. 1968 – ötven év után Keletről nézve, mint a civil társadalom tradíciója: Fél évszázad múlt el azóta…1968 jelentősége a civil társadalom számára ma 

Szabó Andrea, Susánszky Pál. Részvételi mintázatok a választási kampányban

Farkas Eszter: Civilség és politika határán – a civil mozgalmak hatása a politikai részvételre

Papp Zsófia: Policy responsiveness under mixed-member electoral rules. The substantive representation of rural interests in the Hungarian Parliament

 

Szekció: Közpolitikai napirendek, közpolitikai és intézményi változások

Szekcióvezető: Sebők Miklós 

 

6. Panel: Európai és magyar közpolitika (Péntek, 12:30 – 14:00 JTI tárgyaló)

 

Bíró-Nagy András: A magyar közpolitika európaizációja: egy empirikus kutatás

Makszin Kristin: Fallen from grace: Rating Agencies’ scrutiny of politics in advanced economies

Medve-Bálint Gergő: Uniós támogatások az EU keleti perifériáján: egyensúlyozás hatékonyság és méltányosság között

Végh Zsuzsanna: Radical Right Parties' Impact on European Foreign Policy-Making: An Analytical Model

 

7. Panel: Önkormányzatok, közpolitika, közigazgatás I. (Péntek, 14:10 – 15:40 JTI tárgyaló)

 

Ványi Éva, Káplár Attila: Hálózatosodási lehetőségek a helyi gazdaságfejlesztésben

Dúró József, Bajkó Csaba: Gazdaságfejlesztési döntéshozatal Tatabányán

Pénzes Ferenc, Fónai Mihály: Helyi közpolitikai döntések egy a helyi környezetpolitika formálására irányuló empirikus kutatás eredményeinek tükrében

Hajnal György: Az EU szerepe a közigazgatási kapacitásépítésben Magyarországon

 

8. Panel: Önkormányzatok, közpolitika, közigazgatás II. (Péntek, 15:50 – 17:10 JTI tárgyaló)

 

Várnagy Réka, Pásztor Gábor: A beruházás-ösztönzés közpolitikai hálózata Veszprémben

Kopasz Marianna: Oktatáspolitikák és az iskolai teljesítmény nemek közti egyenlőtlenségei: egy komparatív vizsgálat eredményei

Jugovits Károly: Intézményesültség versus szabályozottság: evalváció a V4-országokban

Petrovics Nándor, Katona Márton: Kooperatív közszolgáltatások Székesfehérváron - az önkormányzatok átalakuló szerepe

 

9. Panel: Politika és közpolitika I. (Szombat, 9:00 – 10:30 JTI tárgyaló)

 

Pócza Kálmán, Dobos Gábor, Gyulai Attila: Az Alkotmánybíróság döntéseinek erőssége politikailag releváns ügyekben (1990-2015)

Molnár Csaba: Az interpellációk szerepe és napirendjük alakulásának dinamikája Magyarországon (1949-2018)

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika: tudomány, politika vagy szakpolitika?

 

10. Panel: Politika és közpolitika II. (Szombat, 10:40 – 12:20 JTI tárgyaló)

 

Molnárné Balázs Ágnes: A nemzetiségi szervezetek becsatornázása a politikai döntéshozatalba Magyarországon

Molnár Gábor Tamás: A szakmai szerveződések szerepe – tanulságok egy magyar sikerágazat esetéből

Pokornyi Zsanett: A miniszterelnöki beszédek és a kormányzati napirend diverzitásának összefüggései Magyarországon (1990-2018)

 

Szekció: Politikaelmélet és választás: legitimáció, pluralizmus, illiberalizmus

Szekcióvezető: Balázs Zoltán 

 

11. Panel: Eszmék, gondolkodók (Péntek, 12:30 – 14:00 K FSZ 2)

 

Antal Attila: A politikai képviselet radikális megújítása

Lovász Ádám: Túl a demokrácián? Hans-Hermann Hoppe paleolibertarianizmusa

Tóth András: Az „illiberalizmus” közgazdasági háttere: lázadás a „neo-liberális” világrend  ellen és a szelektív gazdasági nacionalizmus

Ujlaki Anna: Igazságos választás? Rawls feminista kritikája

 

12. Panel: A politika természete (Péntek, 14:10 – 15:40 K FSZ 2)

 

Botos Máté: Szubszidiaritás-deficit és legitimáció.

Gyulai Attila: Antipluralizmus, illiberalizmus és az erő igazsága

Illés Gábor: Állhatatosság és ítélőképesség

Szűcs Zoltán Gábor: Mi értelme van a választásoknak egy illiberális rezsimben?

 

13. Panel: A magyar demokrácia hagyománya és jelene (Péntek, 15:50 – 17:10 K FSZ 2)

 

Balogh Péter: Magyar nemzeti és geopolitikai narratívák

Krasz Péter: Választási reform mint politikai stratégia

Nagy Zsolt: Új paradigma a magyar politikai gondolkodásban?  – az Orbán-rezsim ideológiája

Tóth Miklós Bálint: Dessewffy, Asbóth, Tisza. Fontolva haladás és demokrácia konzervatív szemszögből

 

Szekció: Részvétel, legitimitás és szuverenitás Európai Unióban

Szekcióvezető: Arató Krisztina

 

14. Panel: Intézményi és demokrácia-problémák az Európai Unióban (Szombat, 9:00 – 10:30 K FSZ 2)

 

Tuka Ágnes: Az Európai Parlament kezdeményezései a részvétel növelésére

Meszerics Tamás: Túlélőképes intézményi rend, ellentmondásos képviseleti minták

Hegedűs Dániel: Miként őrködik a Szerződések Őre? Az Európai Bizottság uniós alapértékek védelméhez kapcsolódó fellépésének konceptualizációja

Unger Anna: A demokrácia mint kihívás az Európai Unió számára. Az Európai Polgári Kezdeményezés első hat éve

Varga András: A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után

 

15. Panel: Regionalitás és szuverenitás az Európai Unióban (Szombat, 10:40 – 12:20 K FSZ 2)

 

Kaszap Márton: A Brexit tárgyalások - Milyen demokratikus és legitimációs kérdéseket vetnek fel a kilépési tárgyalások?

Löffler Tibor: A menekült mint szuverén?

Mráz Ágoston Sámuel: Közép-Európa Európa-politikája

Máthé Réka Zsuzsánna: Részvétel az Európai Unióban: társadalmi mozgalmak a visegrádi országokban: konfliktus vagy együttműködés? Empirikus elemzés

Koller Boglárka: Az európai identitás csapdájában

 

Szekció: Politikai vezetés és demokrácia a „post-truth” érában 

Szekcióvezető: Körösényi András

 

16. Panel: „Tények utániság”: a politika rendkí vüli vagy normál állapota? (Péntek, 12:30 – 14:00 PTI körtárgyaló)

 

Böcskei Balázs: „Tények utániság” mint a politika normális állapota

Illés Gábor: Az „igazság utáni politika” néhány kérdőjele

Kiss Balázs: A jellemgyilkos esélyei. Lejáratási kísérletek politikai vezetőkkel szemben a 2018-as kampányban

Mándi Tibor: Demokráciaelmélet és poszt-elitizmus

 

17. Panel: Politikai vezetők, állam, demokrácia (Péntek, 14:10 – 15:40 PTI körtárgyaló)

 

Hajdú András: Brutus Caesar trónján – Jörg Haider és Heinz-Christian Strache útja a hatalomba

Metz Rudolf: Pártvezetők Magyarországon: személyiség, cselekvés és következmények

Stumpf István: A Deep State (mélyállam) és a választott vezető

Szántó András: Episztemikus demokráciaelmélet: a politikai vezetés állampolgári perspektívája

Benedek István: A demokrácia és a jelenkori Magyarország viszonya, avagy minek neveznek és minek nevezzelek? 

 

Szekció: Politikai kommunikáció és média

Szekcióvezető: Szabó Gabriella 

 

18. Panel: Politikai kommunikáció és média (Péntek, 15:50 – 17:10 PTI Körtárgyaló)

 

Kiss Balázs: „Campaigns by the books” Kampányok és kézikönyvek a világban és Magyarországon

Nábelek Fruzsina: Negatív kampány a 2018-as országgyűlési választási kampányban

Farkas Xénia, Bene Márton: Politikai kommunikáció a közösségi médiában a 2018-as országgyűlési választásokon

Szabó Gabriella: Centrális (erő)tér a médianyilvánosságban

 

Szekció: Elections and Democracy

Szekcióvezető: Bozóki András

 

19. Panel: Elections and Democracy (Szombat, 9:00 – 10:30 PTI körtárgyaló)

 

Tóka Gábor: How (Not) to Forecast Single-Member District Election Results

Enyedi Zsolt, Mihail Chiru: When do experts trump politicians? Attitudes towards technocracy in nine European and Latin American democracies

Wineroither David: Leaders of their Families? Explaining Presidential Style Parties

Hegedűs István: Hard Populism, Radicalised Political Communication, Politics of Fear: Towards a New Phase of the Orbán-regime?

Bartha Attila: Deviation Again? Understanding Populism in Central Eastern European Development of Capitalism and Democracy

 

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

 

 

K FSZ 1
(K épület, földszint K.0.11.)

K FSZ 2
(K épület, földszint K.0.12.)

JTI tárgyaló
(T épület, földszint T.0.25.)

 PTI körtárgyaló
(T épület, 2. emelet T.2.37)

1. idősáv: péntek 12:30 - 14:00 Állampolgári attitűdök Eszmék, gondolkodók Európai és magyar közpolitika „Tények utániság”: a politika rendkí vüli vagy normál állapota?
2. idősáv: péntek 14:10 -15:40 Választási eredmények A politika természete Önkormányzatok, közpolitika, közigazgatás I. Politikai vezetők, állam, demokrácia
3. idősáv: péntek 15:50 - 17:10 Választói viselkedés elmélete A magyar demokrácia hagyománya és jelene Önkormányzatok, közpolitika, közigazgatás II. Politikai kommunikáció és média
4. idősáv: szombat 9:00 - 10:30 Kisebbség és részvétel Intézményi és demokrácia-problémák az Európai Unióban Politika és közpolitika I. Elections and Democracy
5. idősáv: 10:40 - 12:20 Társadalmi mozgalmak, politikai részvétel Regionalitás és szuverenitás az Európai Unióban Politika és közpolitika II.