Publikáció: Szűcs Zoltán Gábor új tanulmánya

Publikáció: Szűcs Zoltán Gábor új tanulmánya

Megjelent Szűcs Zoltán Gábor "Aristotle's realist regime theory" című tanulmánya az European Journal of Political Theory folyóiratban. A cikknek három fő állítása van. Az egyik, hogy Arisztotelész rezsimelmélete, különösen annak a Politika IV-VI. könyveiben kifejtett része, realista vonásokat mutat. Egyrészt, mert nem kizárólag a legjobb alkotmány keresését tekinti a politikatudomány egyetlen feladatának, másrészt, mert minden rezsimet különféle tényezők (sajátos igazságosságfelfogás, szociológiai tényezők és a politikai intézmények) kényes egyensúlyának tekint, harmadrészt mert egy kifinomult, de a valóságos rezsimeken alapuló rezsimtipológiával rendelkezik. Második állítása a cikknek, hogy a modern demokráciaelméletek realista szempontból "moralista elfogultság"-uk miatt kritizálhatók mind leíró, mind normatív értelemben. Végül a harmadik állítás, hogy egy neoarisztoteliánus rezsimelmélet realista alternatívát tud kínálni a modern demokráciaelméleteknek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absztrakt:

The ambition of this article is threefold. First, it is to offer a realist reading of Aristotle’s regime theory as it is laid out mostly in Books IV–VI of his Politics. The author argues that Aristotle’s regime theory has three fundamentally realist claims about the workings of politics: first, the search for a perfect regime is not the only legitimate subject of political theory; second, every regime is built on a delicate balance of a particular understanding of political justice, a variety of sociological factors and the institutional design and political virtues of its politicians; third, there are almost as many different regimes as polities, and although they can be grouped into major regime types, there are many sub-types and mixed and transitory regimes. Second, the article argues that modern democratic theories have an unacceptable ‘moralistic bias’ from a realist point of view. Third, that a neo-Aristotelian regime theory can offer an attractive realist alternative to the predominant contemporary understandings of political regimes.

Szűcs Zoltán Gábor (2018): "Aristotle's realist regime theoryEuropean Journal of Political Theory First Published October 23, 2018 DOI: 10.1177/1474885118806087