Megjelent a Politikatudományi Szemle legújabb száma!

Megjelent a Politikatudományi Szemle legújabb száma!

Megjelent a Politikatudományi Szemle 2018/4. száma!

A tartalomból:

ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS

Dobos Gábor – Gyulai Attila – Pócza Kálmán:Politikai pozíciók és bírói hálózatok. Alkotmánybírói különvélemények politikailag releváns ügyekben, 1990–2015

INTÉZMÉNYEK ÉS NEMZEDÉKEK

Bartha Attila: Előszó: Intézményi reformok az öregedő jóléti társadalmakban

Könczöl Miklós: A „családi választójog” és a választójogi képviselet két lehetséges értelme

Janky Béla: A társadalombiztosítás politikai gazdaságtana. A racionális magyarázatkísérletek rövid története

Gál Róbert Iván – Medgyesi Márton: Jóléti állam: korcsoportok közötti újraelosztás?

TÖMEGKULTÚRA ÉS POLITIKAI ATTITŰDÖK

Dessewffy Tibor – Mezei Mikes – Naszályi Natália: Harry Potter, avagy a politikai bölcsek köve? Populáris kultúra és politikai aktivizmus


KITEKINTŐ

Kacziba Péter: A nemzetközi kapcsolatok hálózattudományi megközelítései

RECENZIÓ

Bartha Eszter: „Semmit rólunk nélkülünk”. Újbaloldali társadalmi mozgalmak Magyarországon és a világban
Papp Zsófia: Vissza a politikatudományba