MTA Ifjúsági Díjat kapott Bene Márton

MTA Ifjúsági Díjat kapott Bene Márton

Tudományos teljesítményének elismeréseként Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott Bene Márton.

Gratulálunk!

A cikksorozat a Facebook politikai kampányban játszott szerepét vizsgálja, azon belül is elsősorban a viralitás kérdését járja körül. Mindegyik tanulmány a 2014-es országgyűlési kampányból származó adatokra támaszkodott. Az első tanulmány egy nagymintás tartalomelemzéssel, kvantitatív módszerekkel vizsgálta a viralitásban szerepet játszó tartalmi faktorokat. A második tanulmány kvalitatív eszközökkel a kiugróan sok megosztást elérő, virális tartalmak jellemzőit, valamint e tartalmak közösségi média térben történő terjedését elemezte. A harmadik tanulmány azt a kérdést vizsgálta meg, hogy a virálisabb jelöltek sikeresebbek tudnak-e lenni a választásokon, azaz a Facebook-on elért több megosztás hatással van-e a jelöltek választási eredményére. A kutatásból kiderült, hogy a viralitás a kapott szavazatokra is hatást gyakorol, azaz a több megosztást elérő jelöltek némileg jobb eredményt értnek el a választáson. A kutatás azonosította a viralitás elérésére ható főbb tartalmi elemeket is, melyek közül a legfontosabbnak a negativitás bizonyult. Az információs jellegű és a közpolitikai tartalmak jóval nehezebben terjednek a közösségi oldalon. Rámutatott, hogy a terjedés jelentős részben torzítatlanul zajlik, a felhasználók a politikai üzeneteket leggyakrabban egyéni kommentár nélkül továbbítják ismerőseiknek és arra is, hogy a terjedési folyamatban nagy szerepet játszanak a nagy követőszámmal rendelkező oldalak megosztásai is. A három tanulmány a politika virálissá válásának és annak főbb tartalmi összetevőinek elméleti magyarázatát is kínálja az olvasók számára. 

 

A három tanulmány:

1. Go viral on the Facebook! Interactions between Candidates and Followers on Facebook during the Hungarian General Election Campaign of 2014. Information, Communication and Society 20(4): 513-529. (2017)

2. Sharing is Caring! Investigating Viral Posts on Politicians' Facebook Pages during the 2014 General Election Campaign in Hungary. Journal of Information Technology and Politics, 14(4): 387-402. (2017)

3. Post Shared, Vote Shared: Investigating the Link Between Facebook Performance and Electoral Success During the Hungarian General Election Campaign of 2014. Journalism & Mass Communication Quarterly, 95(2), 363-380. (2018)