MTA Ifjúsági Díjat kapott Patkós Veronika

MTA Ifjúsági Díjat kapott Patkós Veronika

Tudományos teljesítményének elismeréseként Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott Patkós Veronika.

Gratulálunk!

A pártos polarizáció okai és hatásai az európai demokráciákban

A disszertáció az európai demokráciák pártos megosztottságának okait és következményeit tárta fel, összehasonlítóan elemezve 30 európai demokrácia adatait a 2003-2013 közötti időszakban. A fő kérdése az volt, hogy a pártos polarizáció a demokratikus működést és a gazdasági eredményességet inkább segítő jelenség-e, vagy inkább akadályozza ezeket. A dolgozat fő eredményei szerint Magyarország Európa legerősebben megosztott országainak egyike, ami azért különösen aggasztó, mert az eredmények szerint a pártos polarizáció erőssége mind a demokratikus működés minőségével, mind pedig a gazdasági teljesítménnyel fordított kapcsolatban áll. Azaz, az erősen polarizált országokban jellemzően magasabb a korrupció, alacsonyabb a választók demokráciával kapcsolatos elégedettsége és kevésbé szabad a sajtó. A megosztottság a többváltozós modellek szerint egyértelműen rosszabb gazdasági eredményekhez vezet, a gazdasági növekedés és a munkanélküliség terén is.