Sajtóvisszhang: A 24.hu-n megjelent elemzés idézi a PTI kutatóinak munkájáit

A 24.hu-n megjelent elemzés idézi a PTI kutatóinak munkájáit:

"Filippov Gábor 2018 nyarán közölt alapos és méltán hivatkozott írása megtermékenyítőleg hatott a hazai rezsimértelmezések vitájában.

Ha az írásról egyetlen kritikát kellene mondani, úgy az talán az lenne, hogy nem szólt a hibrid rezsimre vonatkozó hazai (akadémiai) politikatudományi előzményekről. Utóbbiakat Szűcs Zoltán Gábor az Ellensúly nyitószámában megjelent tanulmányában kellően részletesen tárgyalja, viszont érdemes külön megemlíteni az MTA TK Politikatudományi Intézet kutatóinak, Gyulai Attilának és Stein-Zalai Juliane-nak 2016-ban, majd 2017-ben megjelent tanulmányait, amelyekben a szerzők először tárgyalják részletesen a szakirodalom tükrében a hibridizáció kérdéskörét. Bozóki András és Hegedűs Dániel 2017-ben a Politikatudományi Szemlében megjelenő tanulmányukban ezt – a többi között – azzal egészítették ki, hogy a hibrid rezsimek között önálló típusként különböztették meg a Magyarországon 2010 után létrejövő Orbán-rezsimet. Utóbbinak az adja a sajátosságát, hogy az Európai Unión belül működő kompetitív autoriter rendszer. Az Európai Unió egyszerre korlátja és  fenntartója is a magyarországi rendszernek, amely ezért – mint írják –úgynevezett kívülről korlátozott hibrid rendszer"

A teljes cikk ITT olvasható!