Konferenciafelhívás a Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlésésére

Konferenciafelhívás a Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlésésére

Európa – válságok és választások

A Magyar Politikatudományi Társaság XXV., jubileumi Vándorgyűlése

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet – Magyar Politikatudományi Társaság

2019. június 14–15. (péntek – szombat)

 

Helyszín: Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet

Az Európai Unió napjainkban több válságterülettel küzd – kötetek, tanulmányok és egyetemi kurzusok sora tárgyalja a pénzügyi válságot, a migrációs/menekültügyi problémákat, az Európai Unió intézményi és vezetési válságát, a Brexitet és még sorolhatnánk. Az Európai Unió válsága azonban nem önmagában álló probléma: kapcsolódik a politika más kontinenseken, más politikai rendszerekben és a tagállamokban is tapasztalható új jelenségeihez (populizmus, nativizmus, pártrendszerek átalakulása, változó politikai kultúra, a nemzeti szuverenitás felértékelődése stb.).

Az Európai Unió számára 2019 két nagy horderejű eseményt is tartogat: a Brexit fordulópontját, valamint a májusi Európai Parlament-i választásokat. A Brexit változó határideje nemcsak az Egyesült Királyság számára jelent mérföldkövet, hanem az EU intézményrendszere és a tagállamok számára is jelentős esemény. Az idei EP választásokkal kapcsolatban pedig számos elemző jelezte már, hogy nemcsak eredményeiben hozhat változást, hanem a választások történetében először közös témák mentén szerveződhetnek a kampányok, ami az Európai Unió politizálódásának a folyamatát is erősítheti. A magyar politikai rendszer fontos idei eseménye az ősszel esedékes önkormányzati választás.

A Magyar Politikatudományi Társaság 25., jubileumi Vándorgyűlése ezeket az európai és a kapcsolódó tagállami, valamint hazai politikai jelenségeket vizsgálja. Szekcióinkban a konferencia fő témájához kötődő, az Európai Unió politikai rendszerével kapcsolatos kérdések mellett a politikai gondolkodás és a politikaelmélet, a választói viselkedés és a politikai szocializáció, a társadalmi mozgalmak és a civil társadalom, a kormányzás és a politikai vezetés, a közpolitika, a politikai kommunikáció általánosabb európai és hazai vonatkozásait is részletesen tárgyaljuk, teret adva a tudományos módszertan kérdéseinek és a politikatudomány szakmai önreflexiójának is.

A konferenciára jelentkezni az egyes szekciók (melyek listáját lásd a letölthető PDF fájlban) vezetőinek küldött e-mailben lehet, melynek tartalmaznia kell:

1. a jelentkező nevét,

2. intézményi hovatartozását,

3. a javasolt előadás címét és

4. minimum 150, legfeljebb 300 szó terjedelmű kivonatát.

A jelentkezés határideje: 2019. április 22. hétfő, 16 óra. A jelentkezések elfogadásáról a szekcióvezetők 2019. április 29-ig értesítik a jelentkezőket.

Keynote speaker: Ulrich Sedelmeier, London School of Economics and Political Science (LSE).

További információ a szekciókról: [PDF]