Pályázati felhívás fiatal kutatóknak

Pályázati felhívás fiatal kutatóknak

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

a Politikatudományi intézetébe

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Politikai Viselkedés osztályon az osztályvezető irányításával;

 • a kutatáshoz kapcsolódó kutatói feladatok (szakirodalom feltárása, adatgyűjtés, adatelemzés) végzése,
 • részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben,
 • részvétel tudományos publikációk elkészítésében.

 

 

Kutatási téma: Érzelmek a politikatudományban

A fiatal kutató részt vesz az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetben folyó politikatudomány és érzelmek témakör kutatásában. Feladata az érzelemkutatások nemzetközi vizsgálataihoz csatlakozó elméleti és empirikus munkákban való közreműködés. Az alábbi vizsgálati irányok iránt érdeklődők jelentkezését várjuk: az érzelmek és a politikai kommunikáció deszakralizálódása (incivility and outrage discourses in politics); érzelmek hatása a pártpreferenciára és a választási részvételre (emotions and party preference/voter turnout); érzelmek kifejezése és azok stratégiai használata a politikában (expressivity and using emotions strategically in politics). A pozíció ideális jelöltje megbízható kvalitatív és kvantitatív módszertani alapokkal rendelkezik, elsősorban a tartalomelemzés területén, és kész arra, hogy kutatása során az intézetünk támogatásával továbbfejlessze tudását a számítógépes társadalomtudomány eszközeinek alkalmazására. Mivel az érzelemkutatásban nagy szerepe van interdiszciplináris megközelítésnek, a fiatal kutatótól nyitottságot kérünk a szociológia, politológia és a pszichológia határterületeinek feltérképezésére. A pozíció ideje alatt a fiatal kutató hozzájárul a politikatudományi érzelemkutatás adatalapú eredményeinek hazai és nemzetközi propagálásához.

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség: politikatudományi, szociológiai vagy pszichológiai szakon;  
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

 

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Előnyt élveznek:

 • politikatudományi végzettséggel vagy kutatói tapasztalattal rendelkezők;
 • érzelemkutatásban kutatói tapasztalattal rendelkezők;
 • magas szintű statisztikai ismerettel rendelkezők.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy 2-4 oldalas kutatási tervet egy lehetséges érzelemkutatási vizsgálatról, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire, illetve a téma elméleti hátterére;
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. június 21.

 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Dicsőné Nagy Judit részére a pti@tk.mta.hu, e- mail címre.

Kérjük az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató/PTI/2019.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. július 19.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli meghallgatás várható időpontja: 2019. július 1-10. közötti munkanapok valamelyike. 

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók, indokolt esetben kiegészítő juttatás adható.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről.    

A munkakör 2019. szeptember 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és akadémiai finanszírozástól függően 1 + 2 évvel meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Szabó Gabriella tudományos osztályvezető az alábbi e-mail címen keresztül: szabo.gabriella@tk.mta.hu