Álláspályázat - tudományos segédmunkatárs

Álláspályázat - tudományos segédmunkatárs

Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

tudományos segédmunkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére

a Politikatudományi intézetébe

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Demokrácia- és Politikaelmélet osztályon az osztályvezető irányításával;

 • Részvétel a tudományos osztályon zajló Weberi vezetők visszaérése c. kutatásban a kutatásvezető irányításával: https://politikatudomany.tk.mta.hu/a-weberi-vezetok-visszaterese
 • részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben,
 • részvétel tudományos publikációk elkészítésében.

 

 

Kutatási téma: Politikai vezetők és pártok hatása az állampolgárok politikai preferenciáira.

A tudományos segédmunkatárs részt vesz az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Demokrácia és Politikaelméleti Osztályán folyó kutatásokban, kiemelten a politikai vezetéssel, a politikai vezetők rezsimformáló szerepével és a plebiszciter vezérdemokráciával kapcsolatos témákban. Feladata a fenti témakör nemzetközi kutatásaihoz kapcsolódó elméleti és empirikus munkákban való közreműködés. A pozíció ideális jelöltje magas szintű kvantitatív módszertani alapokkal rendelkezik. A pozíció ideje alatt a tudományos segédmunkatárs hozzájárul a fenti kutatás megszervezéséhez, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a kutatások eredményeinek hazai és nemzetközi propagálásához.

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség: politikatudományi vagy más társadalomtudományi szakon;
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • magas szintű empirikus módszertani ismeretek;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

 

Előnyt jelent:

 • politikatudományi végzettség vagy kutatási tapasztalat;
 • folyamatban lévő politikatudományi, vagy társadalomtudományi doktori tanulmányok;
 • kutatási tapasztalat.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy 2 oldalas kutatási tervet egy lehetséges kutatásról a fentebb megjelölt kutatási témában, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire, illetve a téma elméleti hátterére;
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye:

Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. november 15.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Dicsőné Nagy Judit részére a pti@tk.mta.hu, e- mail címre.

Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: DPO/PTI/2019.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. november 28.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli beszélgetés alapján. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a továbbiakban a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli meghallgatás várható időpontja: 2019. november 18-22. közötti munkanapok valamelyike. 

A tudományos segédmunkatárs jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók, indokolt esetben kiegészítő juttatás adható.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető heti 20 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével egy évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően 1 + 2 évvel meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást Körösényi András ad a korosenyi.andras@tk.mta.hu címen kersztül.