Vendégkutatói pályázat a Kormányzás és Közpolitika Osztályon

Vendégkutatói pályázat a Kormányzás és Közpolitika Osztályon

A digitális kor közpolitikája: Közérdek, szabályozás, felügyelet

 

A jelen felhívással a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete (TK PTI) 3 hónapos vendégkutatói pályázatot hirdet a Kormányzás és Közpolitika Osztályára „A digitális kor közpolitikája” témájára.

A tágan értelmezett téma kapcsán konkrét kutatási kérdésként felmerülhetnek a közérdek meghatározásának problémái a szabályozó szempontjából; a nagy technológiai cégek, ideértve a digitális pénzügyi szolgáltatók (fintech) szabályozásának és felügyeletének kérdése; a mesterséges intelligencia közpolitikai problémáinak vizsgálata; a hazai és nemzetközi közpolitikai intézményrendszer felkészültsége a digitális kor szabályozási kihívásaira; vagy az érdekcsoportok szerepe a digitális gazdaság szabályozásának kialakításában. A kiírásra bármilyen, a témához kapcsolódó szakterületi hátterű kutatási tervvel lehet jelentkezni, legyen szó szűken értelmezett közpolitika-kutatásról (policy studies), vagy közigazgatástudományról (public administration), versenypolitikáról, a tudomány és technológia politikájáról (policy of science and technology) és ezek határterületeiről.

Pályázati feltételek:

  • Egy mintegy 3 oldalas, rövid irodalom összefoglalót is tartalmazó angol nyelvű kutatási terv, mely bemutatja a vizsgálni tervezett kutatási kérdést és az alkalmazott módszertant
  • Angol nyelvű önéletrajz és publikációs jegyzék
  • Egyoldalas angol nyelvű motivációs levél

A motivációs levélben fel kell tüntetni, hogy

  • a jelölt milyen korábbi hazai és nemzetközi kutatási projektekkel, publikációkkal rendelkezik a témában
  • milyen impakt faktoros nemzetközi közpolitikai folyóiratban tervezi megjelentetni kutatási eredményeit (ld. pl. Review of Policy Research, Governance, Journal of European Public Policy, Regulation and Governance, Policy and Politics)

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. január 31. 15:00.

 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Dicsőné Nagy Judit részére a pti@tk.mta.hu email címre. A vendégkutató számára a PTI megfelelő elhelyezést, valamint a három hónapra megbízási szerződéssel havi bruttó 150.000 Ft díjazást ad. A támogatási időszak közös megegyezéssel további három hónappal meghosszabbítható.

Bővebb információt Medve-Bálint Gergő osztályvezető ad, a

Medve-Balint.Gergo@tk.mta.hu e-mail címen keresztül.