Gyakornoki felhívás a Demokratikus innovációk és a magyar pártok projekt keretében

Gyakornoki felhívás a Demokratikus innovációk és a magyar pártok projekt keretében

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA

 Társadalomtudományi Kutatóközpont

Politikatudományi Intézet

 

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra a BA illetve MA képzésben részt vevő diákok számára.

 

A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is.

A kiválasztásnál meghatározó az Intézet profilja iránti fogékonyság.

 

A program rövid leírása:

A gyakornok feladata az Intézetben folyó „Demokratikus innovációk és a magyar pártok” c. projekthez (lásd: https://politikatudomany.tk.mta.hu/demokratikus-innovaciok-es-a-magyar-partok) kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. A 6 hétre meghirdetett pozíció kb. heti 10 óra elfoglaltsággal jár, amelyet a kutatásvezetővel való megállapodás szerint kell ellátni.

Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára.

A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

Az Intézet vállalja:

  • A gyakornok számára egy kutató, mint mentorbiztosítása, akivel napi kapcsolatban áll.
  • A témához kapcsolódó aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése), az adott téma kutatói felé személyes közvetítés.
  • Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.
  • Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.
  • A gyakorlat teljesítésének igazolása a mentor ellenjegyzése nyomán, az igazgató által.

 A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor. Ettől függetlenül minden gyakornok az érintett munkacsoporton belül beszámol az intézeti tapasztalatairól.

 

Pályázati feltételek:

- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben

- Középfokú vagy magasabb szintű angol nyelvtudás

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- Legfeljebb egy oldalas motivációs levelet

- Önéletrajzot

- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolást, valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményből

 

Előnyt jelent:

- Szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony

 

Jelentkezési határidő:

2020. április 9. 12:00.

A pozíció betöltésének kezdete: 2020. április 27.

A kezdési időpont a rendkívüli helyzet miatt változhat. Erről a kiválasztott pályázót/ókat külön értesítjük.  

 

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Oross Dániel kutatásvezetőnek az oross.daniel@tk.mta.hu címre. A tárgyban kérjük megjelölni: „jelentkezés gyakornoki pozícióra”.

Érdeklődni Oross Dániel kutatásvezetőnél lehet az oross.daniel@tk.mta.hu címen keresztül.

 

Budapest, 2020. március 10.

Oross Dániel

kutatásvezető