Álláspályázat tudományos munkatársi munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet

 tudományos munkatársi közalkalmazotti munkakör betöltésére a Politikatudományi intézetébe

Feladatkör:

 • Az OPTED nemzetközi projekthez (https://politikatudomany.tk.mta.hu/hirek/2020/03/a-tk-pti-poltext-projektje) és a POLTEXT kutatócsoporthoz (https://poltext.tk.mta.hu) kapcsolódóan tudományos és tudományszervezési munka végzése;
 • parlamenti és jogi szövegeket tartalmazó (elsősorban nemzetközi és külföldi) adatbázisok felkutatása, összegyűjtése, és ezek minőségének értékelése
 • a nemzeti szintű adatbázisok kapcsán külföldi partnerintézményekkel való konzultáció
 • a meglévő nemzetközi adatbázisokból a parlamenti és jogi szövegek letöltése (webscraping), ezek kezelése
 • különböző adatbázisokból nyert parlamenti és jogi szövegek egységes nemzetközi adatbázisba történő integrálása
 • a fejlesztés alatt álló adatbázishoz tartozó oktatási segédanyag készítésében való közreműködés
 • a nem tudományos közösség számára is könnyen használható webfelület létrehozásának támogatása)

 

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség: politikatudományi vagy más társadalomtudományi, informatika, vagy természettudományi szakon;
 • befejezett politikatudományi vagy más társadalomtudományi, informatika, vagy természettudományi doktori tanulmányok;
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Előnyök:

 • Python és/vagy R programozói ismeret
 • egyéb idegen nyelv magas szintű ismerete
 • haladó kvantitatív ill. kvalitatív módszertani felkészültség;
 • demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek;
 • impakt faktoros vagy a Scimago szerinti Q1-es folyóiratban megjelent publikációk

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Egy angol nyelvű motivációs levelet (1 oldal)
 • Egy 1 oldalas a https://cap.tk.mta.hu/adatbazisok linken elérhető törvényhozási és parlamenti beszéd adatbázisok használatára épülő angol nyelvű kutatási tervet a munkavégzés időszaka alatt kivitelezhető lehetséges kutatásról, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a thttps://tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos adatkezelés szabályai megismerhetők a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

                                      

A munkavégzés helye: Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet

                                       1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. október 15.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Ring Orsolya részére, a ring.orsolya@tk.mta.hu e- mail címre. Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS/PTI/2020.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. október 28.

 

A pályázat elbírálásnak módja:

A pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A pályázatokat e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetésre a járványra való tekintettel internetes alkalmazáson keresztül is sor kerülhet. A meghallgatás várható időpontja 2020. október 19-22 között lesz.

A tudományos munkatárs jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók, indokolt esetben kiegészítő juttatás adható.

A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be heti 20 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Ring Orsolya, a ring.orsolya@tk.mta.hu email címen.