Publikáció: Medve-Bálint Gergő új cikke

Publikáció: Medve-Bálint Gergő új cikke

Megjelent Medve-Bálint Gergő új társszerzős tanulmánya "North and South, East and West: Is It Possible to Bridge the Gap?" címmel egy Cambridge University Press által gondozott kötetben. (Coman, Ramona, Amandine Crespy, és Vivien Ann Schmidt, szerk. 2020. Governance and Politics in the Post-Crisis European Union.)

Az Európai Unió déli és keleti bővítései során egyre nagyobb gazdasági fejlettségbeli különbségek mutatkoztak az alapító országok és a periféria között. Az idők során az EU többféle szakpolitikán keresztül igyekezett ezeket a különbségeket csökkenteni. A könyfejezet azt mutatja be, hogy ezeknek a szakpolitikai beavatkozásoknak az eredménye vegyes: Írországon kívül nem akad olyan periferikus tagállam, amely sikerrel zárkózott volna fel a magországok szintjére. Az egyik fő probléma, hogy a periféria országaiban sokkal kisebb az intézményi kapacitás a gazdasági felzárkózás megvalósítására, a másik, hogy mind a keleti FDI-függő, mind pedig a déli adósság-vezérelt gazdasági modell napjainkra kifulladni látszik. 

Angol nyelvű összefoglaló:

With successive enlargement rounds, significant economic gaps have emerged between Europe’s founding member states (the core) and its peripheries in the West (Ireland), South and East. Over time, the EU has devised various strategies to bridge the gaps between the poorer and the richer member states. While initially, the focus was on the economic dimension, since the Eastern enlargement catching up has been interpreted more broadly as including economic, administrative and political factors. The balance of these policies is mixed: Ireland has successfully caught up with and surpassed the richest EU countries and Southern and Eastern Europe have also caught up somewhat, but in their case the economic gap compared to the richer members has remained significant. Importantly, the capability of peripheral states to foster development lags far behind those of the core members. The economic and financial crisis in 2008 has also demonstrated the drawbacks of the credit-based developmental model in the South and FDI-dependency in the East. Although there is an increasing need for European solidarity, it is being challenged by recent political developments both in the core and the periphery.