NKFIH gyakornokok az Intézetben

NKFIH gyakornokok az Intézetben

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) külföldön tanuló magyar diákok hazai nyári gyakorlatát ösztönző pályázatán (2020-1.2.1-GYAK) nyert támogatást a TK Politikatudományi Intézetének két gyakornoka Schultz Nóra és Osváth Zoltán.

Schultz Nóra az NKFIH 2020-as nyári gyakornoki pályázatának keretein belül a Politikatudományi Intézet, Körösényi András által vezetett "A weberi vezetők visszatérése" c. kutatócsoportjában dolgozott. Alapszakos diplomáját a Cambridge-i Egyetemen szerezte Politikai- és Társadalomtudományok szakon, ahol a politikai gondolkodás történetének területére specializálódott, különös tekintettel a realista politikaelméletre. Jelenleg a London School of Economics Politikaelmélet mesterszakjának tanulója.

Osváth Zoltán alapszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem politológia szakán szerezte, ahol elsősorban politikai filozófiával és választási rendszerekkel foglalkozott, szakdolgozatát Hobbes Leviatánjának normatív értelmezéséből írta. MA diplomát a londoni UCL és QMUL egyetemek közös politikai gondolkodás- és eszmetörténet szakán szerzett. Beadott munkái és szakdolgozata a felvilágosodás politikai gondolkodásával foglalkoznak. Öt éven át volt tagja a Társadalomelméleti Kollégiumnak 2020-ig, fordításai a kollégium folyóiratában a Fordulatban jelentek meg.