Az Orbán-rezsim

Az Orbán-rezsim

Kutatás rövid leírása:

A 2010-es parlamenti választást követően egy új, a korábbitól markánsan eltérő politikai rezsim jött létre Magyarországon. Az Orbán-rezsim a nemzetközi politikatudomány érdeklődésének fókuszába került és politikatudományi reflexiók sorát hívta elő, amelyek azonban vagy a populizmusra vagy a demokratizálódás paradigmájára egyszerűsítik le a problémát. A projekt célja, hogy a szakirodalomban uralkodó egydimenziós, teleologikus és klasszifikációs értelmezéshez képest egy teoretikus megalapozású, a weberi ideáltipikus módszert alkalmazó fogalmi keret, a plebiszciter vezérdemokrácia koncepciója (http://www.poltudszemle.hu/szamok/2017_4szam/korosenyi.pdf) segítségével írja le és elemezze az Orbán-rezsimet.

 

Kutatás időtartama: 2018-2021

Kutatásvezető: Körösényi András

Résztvevő kutatók: Gyulai Attila, Illés Gábor

Publikációk:

Körösényi, András 2018: The Theory and Practice of Plebiscitary Leadership: Weber and the Orbán regime. East European Politics and Societies and Cultures, First Published September 25, 2018 https://doi.org/10.1177/0888325418796929