Soós Gábor (szerk.): Ígéret, felhatalmazás, teljesítés (2015)

Szerkesztő: Soós Gábor

A Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014 kutatás arra vállalkozott, hogy egységes, tudományos módszertannal számba vegye minden eddigi magyarországi választás mérvadó pártjainak összes ígéretét, illetve felmérje, ezeket az ígéreteket milyen mértékben teljesítették a mandátumot hordozó kormányok. Jelen tanulmánykötet - amely a 2013-ban ugyanebben a sorozatban megjelent Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006 című kötet folytatása - az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében zajló ígéretkutatás újabb eredményeiről számol be.

Tartalomjegyzék

Soós Gábor: Bevezetés

Szűcs Zoltán Gábor - Gyulai Attila - Zágoni Bella: Választási ígéretek a magyar országgyűlési választási kampányokban, 1990–2014

Dobos Gábor: Választási ígéretek teljesítése Magyarországon 1998–2010

Sebők Miklós:  Jó és rossz mandátumszivárgás. A mandátumteljesítés normatív elmélete

Dobos Gábor - Gyulai Attila:  A pártvezérek árnyékában: program- és médiaígéretek a 2006-os kampányban

Gyulai Attila:  Ígérnek-e a választási ígéretek? Az ígérettevés szabályai beszédaktus-elméleti megközelítésben

Horváth Péter:  A kormányprogram vákuumában. Választási ígéretek és koalíciós megállapodások, 1998–2006

Horváth Attila - Nógrádi András: Mit és hogyan ígérnek máshol? Az MSZP 2006-os programja közép-európai összehasonlító kontextusban

A kötet letölthető: [pdf]