Ígéretkutatás

A kutatás rövid neve

ÍGÉRETKUTATÁS

A kutatás teljes neve

Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014

A kutatás rövid leírása

A kutatási program fő célja annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok (1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket, (2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és (3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását. A program további ígéretkutatási projekteket is magában foglal.

A kutatás időtartama

2010-től várhatóan 2019-ig

Jellege

A PTI kiemelt, csoportos projektje

 

 

Kutatásvezető

Dobos Gábor

Részt vevő kutatók 

Farkas Xénia; Benedek István 

Külső kutatók

Ferencz Kristóf (gyakornok), Makács István (gyakornok), Márkus Gergő (gyakornok), Matók Dániel (gyakornok), Pék Szabolcs (gyakornok), Poszpisek Árpád (gyakornok), Szabó Réka (gyakornok)

Honlap

 http://politologia.tk.mta.hu/valasztasi-igeretek-es-kormanyzati-teljesites-magyarorszagon

Kapcsolat

Dobos Gábor (dobos.gabor@tk.mta.hu)

Külső támogató

OTKA K 101401 (6.968 eFt)

Leírás

A „Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2010” kutatási projekt 2010-ben indult OTKA (K 101401) támogatással. A kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen a kapcsolat a pártok kampányígéretei és a tényleges kormánypolitika között, és – egy későbbi szakaszban arra is – hogy a kormányok teljesítménye hogyan hat a szavazói viselkedésre.

Másként megfogalmazva: vajon a pártok felelőtlenül ígérgetnek a választási kampány során, vagy éppen ellenkezőleg, betartják a kampányban, a választási programban foglaltakat? Vajon az állampolgárok a következő választás során figyelembe veszik azt, hogy a kormány betartotta-e az ígéreteit, vagy szavazatukat nem a múlt, hanem csakis az aktuális ígéretek befolyásolják?

A kutatás eredményeképpen pontosabb képet kaphatunk a kormánypolitika kiszámíthatóságáról, a kormányzást végző politikai vezetők autonómiájáról, azaz arról, hogy tevékenységük mennyiben követi a választói akaratot és mennyire van kitéve a szavazópolgárok ellenőrzésének. E kérdések megválaszolása segít abban, hogy többet tudjunk meg a demokrácia, a mindenkori kormánypolitika és a közpolitika minőségéről.

A kutatási projekt jelenlegi célja annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok (1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket, (2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és (3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását.

A kutatás első és második (OTKA által támogatott) fázisában sor került egyrészt az 1990-2014 közötti időszak választási ígéreteinek összegyűjtésére, másrészt szakirodalmi alapokra építve a kutatás módszertani keretének kialakítására és tesztelésére (a próbakutatás eredményeit az alábbi kiadvány mutatja be: LINK), illetve a próbakutatás tapasztalatai alapján az 1998-2010 közötti kormányzati ciklusok ígéretteljesítési gyakorlatának feltárására (az OTKA projekt eredményeit tartalmazó kötet elérhető itt: LINK).

A projekt harmadik fázisában gyakornokok bevonásával a korábban fel nem dolgozott kormányzati ciklusok (1990-1994, 1994-1998, 2010-2014) ígéretteljesítésének feltárása folyik.

Az ígéretkutatás projekt 2010 őszén indult és várhatóan 2019-ben zárul.