Bartha Attila

Bartha  Attila
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek

Populizmus és közpolitika

Kormányzás, hatékony gazdaságpolitika és demokrácia összefüggései

Jóléti rendszerek és politikák, jóléti reformok az elöregedő társadalmakban

Közpolitika transzferek, közpolitikák átvételének hatékonysága Európában

Kiemelt publikációk

Bartha Attila, Fedyuk Olena, Zentai Violetta 2015. Low-skilled Migration: Immigrant Workers in European Domestic Care In: Beblavý Miroslav, Maselli Ilaria, Veselková Marcela (eds.): Green, Pink & Silver? The Future of Labour in Europe, Vol. 2. Brussels: Center for European Policy Studies (CEPS), pp. 237-257. http://www.ceps.eu/system/files/NEUJOBS%20Future%20of%20Labour%20Vol%20II_Final.pdf

Zsolt Boda, Gabriella Szabó, Attila Bartha, Gergő Medve-Bálint, Zsuzsa Vidra 2014. Politically driven. Mapping political and media discourses of penal populism – the Hungarian case. East European Politics and Societies, Paper online first. http://eep.sagepub.com/content/early/2014/12/15/0888325414557026.full.pdf+html

Bartha Attila 2013. Explaining Success and Failure in Welfare Policy Changes in Europe: Governance, Trust and Legitimacy. International Journal of Arts and Sciences, 6(4): 287–302. http://universitypublications.net/ijas/0604/pdf/T3N382.pdf

Bartha Attila, Tóth András 2013. A magyar nyugdíjrendszer változásai politikatudományi perspektívából. Politikatudományi Szemle, 22(4): 161–183. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2013_4szam/bartha_toth.pdf

Bartha Attila 2013. Governance, Culture and Democracy: Institutions and Economic Development of EU Member States. Annals of the University of Oradea, Economic Sciences 22(1): 205–214. http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2013/n1/022.pdf

Bartha Attila 2012. Kormányzás, kultúra vagy a demokrácia minősége? Az intézmények szerepe az Európai Unió gazdasági fejlődésében. Politikatudományi Szemle 2012/2. 101–124. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2012_2szam/bartha.pdf

Bartha Attila 2012. Macroeconomic and Business Environment. In Fazekas K. – Scharle Á. (eds.): From pensions to public works: Hungarian employment policy from 1990 to 2010. Budapest: Budapest Institute for Policy Analysis – Institute of Economics; Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. 8–11. http://www.econ.core.hu/file/download/hung_emp_pol/1990-2010.pdf

Bartha Attila 2011. Určujúce hospodárske procesy v Maďarsku po zmene politického systému. (A legfontosabb gazdasági folyamatok a rendszerváltozás után Magyarországon.) Megjelent szlovák nyelven: Zahorán, Cs. – Kollai, I. – Otčenášová, S. (szerk.): Neznámy sused (Az ismeretlen szomszéd). Budapest – Bratislava: Terra Recognita Alapítvány, Vydavateľstvo Talentum. 46-67.

Projektek

Populizmus a közpolitikában, Intézményi bizalom, jóléti állam, magyar közpolitikai folyamat, Az EU kohéziós politikájának értékelése