Bayer József

Bayer  József
CV letöltése Professor Emeritus (MTA TK PTI)
Kutatási területek

Politikaelmélet, nemzetközi kapcsolatok, globalizáció, média

Kiemelt publikációk

Populistische Politik in Ungarn. In Populismus an der Macht. Berlin. 2005.

Globalizáció, média, politika. In Bayer József – Bajomi-Lázár Péter (szerk.): Globalizáció, média, politika. Budapest: MTA PTI. 2005. 7-47.

EU-Accession and Hungarian Politics. In The Eastern Enlargement of the European Union. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag. 2005. 53-74.

Globalizáció és politika. In Bayer József, Lévai Imre (szerk.): Globalizációs trendek. Budapest: MTA PTI. 2003. 80-104.

Jobboldali radikalizmus és populizmus. In Bayer József,  Kiss Balázs (szerk.): Trendváltozások. 2003. 253-281.

Szociáldemokraták útkeresése a globalizáció korában. In Útkeresések. Budapest: Napvilág. 2004.

Zur Entwicklung der politischen Kultur in Ungarn. In Erdödy G. (szerk.): Transformationserfahrungen. Zur Entwicklung der politischen Kultur in den EU-Kandidatenländern. Baden-Baden: Nomos. 2003.

Társadalom, politika, jogrend. (társszerkesztő: Kulcsár Kálmán) (A politikai rendszer átalakulásáról szóló fejezetek, 299-401.) Budapest: Kossuth Kiadó. 2003.

Projektek

European Social Survey – Európai társadalomtudományi elemzések. (Európai Társadalmak struktúrája, kulturális és politikai tagoltsága, értékorientációi – összehasonlító kutatás 27 európai ország részvételével).

NKFP - Rendszerváltás Magyarországon