Gyulai Attila

Gyulai Attila
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek

Politikaelmélet, diszkurzív politikatudomány, politikai intézmények

Kiemelt publikációk

Kormányok és ciklusok. Partikularitás, univerzalitás és alternativitás a parlamentáris kormányzatban. In Politikatudományi Szemle 2013//2.

A retorikai ígéretek helye a mandátumelméletben. In Soós Gábor – Körösényi András (szerk.): Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006. Budapest: MTA TK PTI 2013. (Szűcs Zoltán Gáborral)

Tudhatjuk-e, mit akarnak? In Soós Gábor – Körösényi András (szerk.): Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006. Budapest: MTA TK PTI 2013. (Soós Gáborral, Papp Zsófiával)

A rendkívüli kormányzás retorikája. In Sándor Péter, Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 2010.

Kiindulópontok Paul de Man politikaelméletéhez. Századvég 2009/54.

Projektek

A weberi vezetők visszatérése: A plebiszciter vezérdemokrácia, mint a demokráciákban kialakult mai politikai trendek megismerésének eszköze (NKFIH témaszám: K 128139) (2018-2022)

Választói akarat és kormányzati teljesítmény. A képviseleti kormány demokratikus ellenőrzése Magyarországon, 1990-2010 (MTA PTI)