Kopasz Marianna

Kopasz Marianna
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
Kiemelt publikációk

Kopasz Marianna: Életminőség és ellátási költségek intézeti és közösségi lakhatásban élő értelmi fogyatékos felnőttek körében.  A korábbi külföldi kutatások módszertani szempontú áttekintése. Esély, 2017/2. 130-151

Kozma Ágnes – Simonovits Bori – Kopasz Marianna – Bernát Anikó: Az intézményi férőhelykiváltási programok értékelésének lehetőségei. Az egyéni életminőség mérésének módszertani kérdései fogyatékossággal élő felnőttek körében. Esély 27. évf. 2016/5. pp. 102-119

Kopasz Marianna – Bernát Anikó – Kozma Ágnes – Simonovits Bori: Fogyatékossággal élő emberek életminősége Magyarországon az intézménytelenítési folyamat küszöbén. In: Kolosi Tamás–Tóth István György (szerk.). Társadalmi Riport 2016, TÁRKI, Budapest, 2016. pp. 376-393

Gábos András – Kopasz Marianna: Children First – Pilot local consultation platforms on child poverty. Peer Review in Social Protection and Social Inclusion. Discussion Paper, Belgium, 2015. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=2100&furtherNews=yes

Kopasz Marianna: Methodological and data infrastructure report for the elderly, Working paper, Leuven, InGRID project, M20.8., 2015 https://inclusivegrowth.be/downloads/output/ms20-8-ipolis-elderly-module-18-09-2015.pdf

Gábos András – Kopasz Marianna: Methodological and data infrastructure report on children, Working paper, Leuven, InGRID project, M20.6., 2015 https://inclusivegrowth.be/downloads/output/ms20-6-mdir-on-children-eind.pdf

Fábián Zoltán – Gábos András – Kopasz Marianna – Medgyesi Márton – Szivós Péter – Tóth István György: Hungary: A Country Caught in its Own Trap. In: Nolan, B. et al. (eds.)(2014): Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries. Thirty Countries’ Experience. Oxford University Press, pp. 322-345

Gábos András – Kopasz Marianna: Concept paper for an integrated poverty and living condition indicator system (IPOLIS). Leuven, FP7 InGRID project, Deliverable 20.1., April 2014. https://inclusivegrowth.be/downloads/output/d20-1-ipolis-concept-paper.pdf

Gábos András – Kopasz Marianna: A gyermekek jólléte Magyarországon európai összehasonlításban. In: Kolosi T.- Tóth I. Gy. (szerk.)(2012): Társadalmi Riport 2012, TÁRKI, Budapest, pp. 247-270

Hermann Zoltán – Kopasz Marianna: The effects of social capital on wage income: a multi-country analysis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, Vol. II. 2011/2. pp. 3-26 http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/46/28

Kopasz Marianna: Társadalmi tőke, önkéntes szervezeti tagság és politikai participáció. In: S. Nagy Katalin–Orbán Annamária (szerk.)(2008): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 354-377

Gábos András – Kopasz Marianna: Demográfiai folyamatok és következményeik az Európai Unióban. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. (szerk.)(2008): Társadalmi Riport 2008, TÁRKI, Budapest, pp. 131-147

Kopasz Marianna: A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata. A történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007

Projektek

2015 – 2016: “New dimension in social protection towards community based living” (VP/2013/013/0057); szakmai vezető

2014 – 2015: Peer Review Children First – pilot local consultation platforms on child poverty (Belgium); tematikus szakértő

2013 – 2015: Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion (InGRID), Work Package 20. EC FP7 - Capacities: ’Poverty and living conditions’ pillar; résztvevő kutató

2012 - 2014: ImPRovE - Poverty Reduction in Europe: Social policy and innovation. Work Package 13. EC FP7; résztvevő kutató

2010 – 2012; Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE - TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010- 0003; résztvevő kutató