Körösényi András

Körösényi  András
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos tanácsadó (MTA TK PTI)
Kutatási területek

plebiszciter politika, vezérdemokrácia, demokráciaelmélet, politikaelmélet, magyar politika

Kiemelt publikációk

Körösényi, András (2018): The Theory and Practice of Plebiscitary Leadership: Weber and the Orbán regimeEast European Politics and Societies and Cultures, Online First Published September 25, 2018  

Illés, Gábor, András Körösényi and Rudolf Metz (2018): Broadening the limits of reconstructive leadership: Constructivist aspects of Viktor Orbán’s regime-building politics. The British Journal of Politics & International Relations  Vol 20, Issue 4, 2018

Körösényi, András (2018): Political Elites and Democracy, in: Heinrich Best and John Higley (eds.): The Palgrave Handbook of Political Elites. London: Palgrave MacMillan, 41-52.

Körösényi, András and Veronika Patkós (2017): Variations for Inspirational Leadership: The Incumbency of Berlusconi and Orbán. Parliamentary Affairs, Volume 70, Issue 3, 1 July 2017, Pages 611–632. DOI: 10.1093/pa/gsx004 Parliam Aff gsx004. DOI: https://doi.org/10.1093/pa/gsx004

Körösényi, András, Péter Ondré and András Hajdú (2017): „A ‘Meteoric’ Career in Hungarian Politics” In: Mark Bennister, Paul ‘t Hart, Ben Worthy (eds.): The Leadership Capital Index: A New Perspective on Political Leadership. Oxford: Oxford University Press, 82-100. ISBN: 978-0-19-878384-8

Körösényi András (ed.) 2017: Viharban kormányozni: Politikai vezetők válsághelyzetekben. (Governing in storm. Political leaders in crisis situation) Budapest: MTA TK, 2017. 1-286. (In Hungarian)

Körösényi, András, Gábor Illés and Rudolf Metz (2016): Contingency and Political Action: The Role of Leadership in Endogenously Created Crises. Politics and Governance (ISSN: 2183-2463) 2016, Volume 4, Issue 2, Pages 91-103. Doi: 10.17645/pag.v4i2.530

Körösényi András (ed., 2015): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. (The Hungarian political system – after a quarter of century) Budapest: Osiris – MTA TK Politikatudományi Intézet. (in Hungarian) 1-428.o.

Soós, Gábor and András Körösényi (eds., 2013): Azt tették, amit mondtak? Választási ígértek és teljesítésük, 2002-2006. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

Pakulski, Jan and András Körösényi (2012): Toward Leader Democracy, London-New York-Delhi: Anthem Press. 1-181.

Körösényi, András (2012): Monopolistic Competition, Auction and Authorization. A Schumpeterian View of Leadership and the Political Market. Historical Social Research / Historische Sozialforschung 2012/1. 57-72.

Körösényi, András (2010): Das politische System Ungarns. (Co-authors: G.Fodor Gábor and Jürgen Dieringer) In Wolfgang Ismayr (Hrsg.): Die politische Systeme Osteuropas. 3., aktualisierte und überarbeitete Auflage, Leske+Budrich, Opladen, 2010, 357-418.

Körösényi, András (2010): “Stuck in Escher’s staircase: Leadership, manipulation and democracy”, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (ÖZP), 39. Jg. H. 3, 289–302.

Femia, Joseph, András Körösényi and Gabriella Slomp (eds.) (2009): Political Leadership in Liberal and Democratic Theory, Exeter, UK: Imprint Academic, pp. 1-200.

Körösényi, András (2009): „Beyond the Happy Consensus about Democratic Elitism”, Comparative Sociology (8) pp. 364-382.

Körösényi, András (2005): Political Representation in Leader Democracy. Government and Opposition, Vol 40. No. 3. (Summer) 358-378.o.

Körösényi, András (1999): Government and Politics in Hungary. Central European University Press-Osiris, Budapest, pp.1-330.

Bozóki, András, András Körösényi and George Schöpflin, eds. (1992) Post-Communist Transition: Emerging Pluralism in Hungary, London: Pinter Publishers, New York: St.Martin's Press, pp.1-196.

Projektek

-A weberi vezetők visszatérése: A plebiszciter vezérdemokrácia, mint a demokráciákban kialakult mai politikai trendek megismerésének eszköze (NKFIH témaszám: K 128139) (2018-2022)

-Politikai vezetés: teória és összehasonlító kutatás, MTA TK PTI 2013-2018

-Választási ígéretek és kormányzati teljesítmény (Election Pledges and Public Policy in Hungary), Principal investigator, MTA Center for Social Sciences. Funded by Hungarian National Research Fund /OTKA/) 2011-2015

-A politikai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben (Political leadership in political and democratic theory). Principal investigator, funded by OTKA, 2008-2011, (kutatás azonosítószáma: K 72656)

-A racionális választás elméletének politikaelméleti-politikatudományi jelentősége (The Impact of Rational Choice Theory on Political Science). T-049132 sz. OTKA kutatás, Budapest. Principal investigator, 2005-2007

-Magyar Választáskutatási Program (Research Program on Hungarian Electoral Behaviour) participant, 2006, 2008-2009

-Demokráciaelméletek összehasonlító elemzése (Democratic Theories), T-034362 nyilvántartási számú OTKA (Hungarian Scientific Research Fund) kutatás, Budapest. Principal investigator, 2001-2004.

-A kormány és a végrehajtóhatalom helye a hatalommegosztás rendszerében (Government in the system of division of powers). OKTK (Hungarian Scientific Research Fund) kutatás. Nyilvántatrtási száma: A.1868/III.a. Principal investigator, 2001-2002          

-Die politischen Systeme Osteuropas. Buchprojekt, Institut für Politikwissenschaft, Technische Univesitat Dresden, 1998-1999

-A kormány, mint politikai vezetés (Government as political leadership). T-025636 számú OTKA (Hungarian Scientific Research Fund) Principal investigator, Budapest, 1998-2000

-Az állam szerepéről (The Changing role of the state). KORRIDOR Politikai Kutatások Központja, participant. Budapest. 1996-1997.

-Democratic Transition and Political Patronage. Principal investigator. CEU Research Support Scheme of the Higher Education Suppert Programme, Prague, 1995-1997.

-Social links of Political Parties, OTKA (Hungarian Scientific Research Fund), 1994-1996

-1994 Kormányzati tevékenység kutatási program (Governance and public policy), participant. KORRIDOR Politikai Kutatások Központja, Budapest. 1994-1995.

-Privatization Project, Institute on Economies in Transition, Central European University, Prague, 1993-1994.

- New Constitution Making in Eastern Europe. Participant, Universita's Bocconi, Milano, CNR (the Italian national Committee of Research) 1993

- Democratization and Market-Oriented Economic Reforms, Short and Medium Run Interactions, Participant, Overseas Development Council, Washington D.C., 1992-1993

- Parteiendemokratie und Transformation. Politische Landschaften in Osteuropa, 1989-1992. Participanr. Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn, 1992