Metz Rudolf

Metz Rudolf
CV letöltése

Webfelelős

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek
  • Politikai vezetés
  • Demokráciaelméletek
  • Politikai mozgalmak
  • Politikai pártok
Kiemelt publikációk

Gábor Illés, András Körösényi, Rudolf Metz (2018): Broadening the limits of reconstructive leadership: Constructivist elements of Viktor Orbán’s regime-building politics. British Journal of Politics and International Relations 00:(00) pp. 1-19.

Illés Gábor, Körösényi András, Metz Rudolf (2017): Orbán Viktor mint rekonstruktív vezető In: Boda Zsolt, Szabó Andrea (szerk.) Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák. Budapest: Napvilág Kiadó, 2017. pp. 110-142.

Metz Rudolf (2017): A politikai vezetés három arca: A vezetés értelmezési lehetőségei a demokráciában Századvég 85:(3) pp. 69-90.

Körösényi András, Illés Gábor, Metz Rudolf (2017): Kontingencia és politikai cselekvés: A politikai vezetők szerepe válsághelyzetekben. Politikatudományi Szemle 26:(1) pp. 7-28.

Körösényi András, Illés Gábor, Metz Rudolf (2017): A politikai vezetők szerepe válsághelyzetekben: fogalmi-elméleti keret és kutatási kérdések In: Körösényi András (szerk.) Viharban kormányozni: Politikai vezetők válsághelyzetekben. Budapest: MTA TK PTI, pp. 9-48.

Metz Rudolf (2017): A kis-nagy ember : G.W. Bush és a 9/11-es terrortámadás In: Körösényi András (szerk.) Viharban kormányozni: Politikai vezetők válsághelyzetekben. Budapest: MTA TK PTI, pp. 218-239.

Metz Rudolf (2017)Határok nélkül?: Orbán Viktor és a migrációs válság In: Körösényi András (szerk.) Viharban kormányozni: Politikai vezetők válsághelyzetekben. Budapest: MTA TK PTI, pp. 240-264.

Metz Rudolf (2017)Katasztrófák: avagy hogyan lett a Katrina hurrikánból és a fukushimai atombalesetből politikai válság In: Körösényi András (szerk.) Viharban kormányozni: Politikai vezetők válsághelyzetekben. Budapest: MTA TK PTI, pp. 48-70.

András Körösényi , Gábor Illés, Rudolf Metz (2016): Contingency and Political Action: The Role of Leadership in Endogenously Created Crises. Politics and Governance 4:(2) pp. 91-103.

Metz Rudolf (2015)Movement Entrepreneurship of an Incumbent Party.: The Story of the Hungarian Incumbent Party Fidesz and the Civil Cooperation Forum. Intersections: East European Journal of Society and Politics 1:(3) pp. 81-100.

Projektek

Egyéni kutatási projekt:

A politikai vezetés értelmezési lehetőségei és gyakorlatai a demokráciában

Csoportos kutatási projektek:

A weberi vezetők visszatérése: A plebiszciter vezérdemokrácia, mint a demokráciákban kialakult mai politikai trendek megismerésének eszköze (NKFIH témaszám: K 128139) (2018-2022)

Politikai vezetés: teória és összehasonlító kutatás (2013-2018)