Szántó András

Szántó András
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek

Politikai vezetés, politikai pszichológia

Kiemelt publikációk

Szántó, András (2017): Válságkonstrukció kontingens helyzetben: Sócrates válságkezelése. In: Viharban kormányozni – Politikai vezetők válsághelyzetekben. MTA TK PTI, Budapest, 114-139.

Szántó, András (2018): Schumpeter empirikus demokráciaelmélete. Az állampolgári politikai tudás mint a demokratikus elszámoltathatóság feltétele. Politikatudományi Szemle, XXVII/2. pp. 29-52.

 

Projektek

A weberi vezetők visszatérése: A plebiszciter vezérdemokrácia, mint a demokráciákban kialakult mai politikai trendek megismerésének eszköze (NKFIH témaszám: K 128139) (2018-2022)


Érzelmek és populizmus, Episztemikus demokráciaelmélet

Aktuális kézirat

Schumpeteri és episztemikus demokrácia, A politikai szofisztikáltság és a pártos elfogultság kapcsolata (elbírálás alatt)