Boda Zsolt: Legitimitás, bizalom, együttműködés (2013)

Szerző: Boda Zsolt

Kiadó: Argumentum - MTA TK PTI

A politika a hatalomról, a hatalomért folyó vetélkedésről és konfliktusról szól. De nem csak arról. A politika a kormányzást is jelenti, közös problémáink megoldását, a társadalmi együttműködés előmozdítását. Ahhoz azonban, hogy az emberek hajlandóak legyenek együttműködni egymással közös céljaik érdekében, elfogadják a kormány döntéseit és betartsák a törvényeket, elengedhetetlen, hogy bízzanak egymásban és a politikai intézményekben. Bizalom és legitimitás nélkül tehát nincs együttműködés; együttműködés nélkül pedig nem tud jól működni a társadalom.
Hogyan értelmezhető a politikai bizalom? Mi a jelentősége a jó kormányzás szempontjából? Igaz-e, hogy a magyar politika bizalmi és legitimációs deficittel küzd? Mi ennek az oka, és hogyan lehet ezen változtani? Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ e könyv, amely elméleti alaposságra törekedve végső soron a mindannyiunkat érintő problémákról szól.

A könyv letölthető: [pdf]

Tartalomjegyzék

Bevezetés
Első rész - Politikai cselekvés és motiváció
  1. A politika mint kollektív cselekvés
  2. Homo politicus, avagy egy politikai cselekvés- és motivációelmélet vázlata
  3. Vezetés és kollektív cselekvés
Második rész - Legitimitás és kormányzás
  4. Legitimitás és bizalom
  5. Legitimitás, bizalom és kormányzási képesség
  6. Az együttműködés politikai logikája: a közszolgáltatások példája
Harmadik rész - A magyar politika legitimációs és bizalmi problémáiról
  17. Legitimációs problémák Magyarországon
  18. Az intézményi bizalomról nemzetközi összehasonlításban .
  19. Társadalmi részvétel a közpolitikában: miért nem működik?
  10. Összefoglalás
Függelék