Körösényi András (szerk.): Magyar politikai rendszer - negyedszázad után (2015)

Szerkesztő: Körösényi András

Kiadó: Osiris - MTA TK PTI

"Az 1989-90-es demokratikus átmenet óta 25 év telt el. Kötetünkben ezt a negyedszázadot tekintjük át, a politikatudomány eszközeivel elemezzük a magyar politika legfontosabb szereplőit és intézményeit (pártok, kormány, parlament, államfő, bíróságok stb.). 

Két fontos célt tűztünk ki. Az első, hogy átfogó képet adjunk a magyar politika elmúlt negyedszázadáról. Ezt a célt szolgálta a kötet szisztematikus szerkezete, a fejezetek közötti kereszthivatkozások, továbbá a magyar politikai rendszer karakterét megragadni kívánó áttekintő fejezet. A második célunk az volt, hogy az egyes fejezetek megálljanak a saját lábukon, és önálló képet adjanak az adott területről. Ennek érdekében a fejezetek szerzői az adott téma legjobb hazai szakértői közül kerültek ki, és a téma kifejtése annak saját szakirodalmi kontextusában történt. A kéziratok első változatai 2014 utolsó hónapjaiban készültek el. Ezt követően szakmai vitákat rendeztünk az egyes fejezetekről. A kötet szövege így 2015 márciusában nyerte el végső formáját." részlet Körösényi András előszavából

Tartalom:

Előszó (Körösényi András)

1. fejezet. Politikai gondolkodás (Mándi Tibor)

2. fejezet. Politikai vezetők: kormányfői karrier és teljesítmény (Körösényi András, Hajdú András, Ondré Péter)

3. fejezet. A politikai elit (Kristóf Luca)

4. fejezet. Alkotmányozás és Alaptörvény (Körösényi András)

5. fejezet. A kormány működési és szervezeti rendje (1990–2014) (Pesti Sándor, Farkas Anikó, Franczel Richárd)

6. fejezet. Az Országgyűlés (Gyulai Attila)

7. fejezet. Az Alkotmánybíróság (Pócza Kálmán)

8. fejezet. Az államfő (Nábelek Fruzsina, Török Gábor)

9. fejezet. Helyi és területi önkormányzatok, helyi politika (Kákai László)

10. fejezet. Választási rendszer (Tóth Csaba)

11. fejezet. Pártok és pártrendszer (Horváth Attila, Soós Gábor)

12. fejezet. A választók (Szabó Andrea)

13. fejezet. Civil társadalom, szociális partnerek, társadalmi mozgalmak (Arató Krisztina, Mikecz Dániel)

14. fejezet. Politikai kommunikáció (Kiss Balázs, Szabó Gabriella)

15. fejezet. A magyar politikai gondolkodás nemzetközi horizontja (Szűcs Zoltán Gábor)

16. fejezet. Magyarország és az Európai Unió (Arató Krisztina, Koller Boglárka)

17. fejezet. A magyar demokrácia három szakasza és az Orbán-rezsim (Körösényi András)

Letölthető: [PDF]