A Politikai Kommunikáció Kutatócsoportról

Az MTA Politikatudományi Intézetében 2005-ben létrejött Politikai Kommunikáció Kutatócsoport (PKK) a következő témakörökben folytat elméleti és empirikus kutatásokat:

• politikai kommunikáció Magyarországon
• a politikai kommunikáció nemzetközi tendenciái
• kommunikáció és politikaelmélet,
• kommunikáció és politikai közösség,
• nyilvánosság
•  politikai kampányok,
• a politika és a média kapcsolata,
•  vizuális kommunikáció.

A L’Harmattan kiadóval együttműködésben gondozzuk a Politikai Kommunikáció című kötetsorozatot. 

A kutatócsoport munkatársai:

A kutatócsoport vezetője: Kiss Balázs 
Résztvevő kutatók: Bene Márton; Burai Krisztina; Farkas Xénia; Lovász Dorottya; Mihályffy Zsuzsanna; Nábelek Fruzsina; Szabó Gabriella

Aktuális projektek:

 Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015
• Politikai kommunikáció a Facebookon

Lezárt projektek