PKK publikációk, kiadványok

2018

Bene Márton (2018): Megosztásból szavazat. A Facebook-kampányhatásaazegyéniválasztókerületiképviselőjelöltekválasztásieredményére a 2014-es országgyűlési választásokon. PolitikatudományiSzemle, 28(1), 41-65.

Bene Márton – Somodi Dániel (2018): „Mintha lenne saját médiánk…“. A kispártok és a közösségi média. Médiakutató, nyár, 7-20.

Bene Márton (2018): Bennünk élő politika. A politikai hatékonyságérzetre ható tényezők vizsgálata nemzetközi összehasonlításban. Politikatudományi Szemle, 28(3), 7-31.

Bene Márton – Farkas Xénia (2018): Kövess, reagálj, oszdmeg! A közösségi média a 2018-as országgyűlési választási kampányban. In. Böcskei Balázs – Szabó Andrea (szerk.). Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018. Budapest: MTA TK PTI, Napvilág Kiadó. pp. 410-437.

Bene Márton (2018): Post Shared, Vote Shared: Investigating the Link Between Facebook Performance and Electoral Success During the Hungarian General Election Campaign of 2014. Journalism & Mass Communication Quarterly, 95(2), 363-380.

Szabó Gabriella - Ov Cristian Norocel – Bene Márton (2018): Media Visibility and Inclusion of Radical Right Populism in Hungary and Romania. Problems of Post-Communism (online first)

Kiss Balázs: Identity Change in Ninety Minutes: The Emotional Dynamics of Leader-Follower Interactions at a Political Rally. COMUNICAZIONE POLITICA 2018 pp. 117-136. 20 p. (2018) DOI:10.3270/89740

Kiss, Balázs; Szabó, Gabriella: Constructing Political Leadership during the 2015 European migration crisis: The Hungarian Case. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION 11 : 1 pp. 9-24. , 15 p. (2018)

Szabó, Gabriella:  Médiahálózatok 2018. Az online portálok centruma és perifériái Magyarországon. In: Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018 BUDAPEST: Napvilág Kiadó, MTA TK PTI, (2018) pp. 385-409. , 25 p.

2017

Kiss Balázs szerk. (2017) A polarizáció évei. Politikai kommunikáció Magyarországon, 1997 – 2006. Studies in Political Science, MTA TK.

Cristian Norocel, Szabó Gabriella, Bene Márton (2017): Integration or Isolation? Mapping Out the Position of Radical Right Media in the Public Sphere. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION  Vol 11 (2017) pp. 3764-3788.

Bene Márton (2017): Sharing is Caring! Investigating Viral Posts on Politicians' Facebook Pages during the 2014 General Election Campaign in Hungary. Journal of Information Technology and Politics, 14(4): 387-402.

Bene Márton (2017): Megosztó politikusok. Virális tartalmak a képviselőjelöltek Facebook-oldalain a 2014-es kampányban. Médiakutató tél.

Lovász Dorottya: Mi lesz velünk? Isaac Asimov és a robotjogok fejlődése. In: Tóth Csaba (szerk.) Fantasztikus világok. Budapest: Athenaeum Kiadó, 2017. pp. 332-338.

Bene Márton: Influenced by Peers: Facebook as an Information Source for Young People. Social Media + Society, 3(2), 1-14. (2017)

2016

Agnieszka Stepinska, Gabriella Szabó: Continuities and discontinuities: changing patterns in journalism and media in Central and Eastern Europe. SRODKOWOEUROPEJSKIJE STUDIA POLITICZNE / CENTRAL EUROPEAN POLITICAL STUDIES 2016:(2) pp. 5-13. (2016)

Gabriella Szabó, Nikolett Kormos, Veronika Zagyi: Journalistic role performance – the Hungarian case. SRODKOWOEUROPEJSKIJE STUDIA POLITICZNE / CENTRAL EUROPEAN POLITICAL STUDIES 2016:(2) pp. 53-72. (2016)

Bene Márton: Egymásra hangolva. A Facebook információforrássá válásának hatása az egyetemista fiatalok politikai viselkedésére. In. Szabó A. & Oross D. (szerk.) Csendesek vagy lázadók? A hallgatók politikai orientációi Magyarországon (2011-2015) (pp. 50-77.). Belvedere Meridionale, Szeged. 

Kiss Balázs (szerk.) Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-1997: Tanulmányok egy korszak kommunikációs jellegzetességeiről. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, Studies in Political Science. Politikatudományi Tanulmányok.; 2016/1. 267.p.

Szabó Gabriella, Bene Márton: Széttöredezett vagy összekapcsolódó?: A magyar médianyilvánosság hálózatszerkezete három eset tükrében. Politikatudományi Szemle 25:(3) pp. 33-58. (2016)

Szabó Gabriella: Politikai kommunikáció és közösség. Politikatudományi Szemle 25:(1) pp. 29-47. (2016)

2015

Zsolt Boda, Gabriella Szabó, A Bartha, Gergő Medve-Bálint, Zsuzsa Vidra: „Politically driven. Mapping political and media discourses of penal populism – the Hungarian case” East European Politics and Societies 29:(4) 2015. pp. 871-891.

Szabó Gabriella, Bene Márton: Média és Integráció. Socio.hu (4) 2015. pp. 67-88.

Szabó Gabriella, Bene Márton, Antal Anna, Farkas Attila: „Kívül tágasabb!: Radikális jobboldali médiumok a magyar médianyilvánosság hálózataiban.” Politikatudományi Szemle 24:(3) 2015. pp. 99-125.

Szabó Gabriella, Bene Márton: „Mainstream or an alternate universe?: Locating and analysing the radical right media products in the Hungarian media network” Intersections Vol. 1.:(No. 1.), 2015. pp. 122-146. 

Szabó Gabriella (szerk.) Politika az intézményeken túl: Kapcsolatok, interakciók, élmények, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, Studies in Political Science. Politikatudományi Tanulmányok.; 2015/1. 108.p.

Kiss Balázs: „Elfogultság és közöny: A politikai vezérek integrációs és dezintegrációs teljesítménye Magyarországon” SOCIO.HU 2015 (4) pp. 43-61.

Kiss Balázs, Szabó Gabriella: „Crowding and Feeling Political Communities: Successful and Failed Mass Demonstrations in Hungary 2013In: Torres Eduardo Cintra, Mateus Samuel (szerk.) From Multitude to Crowds: Collective Action and the Media. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang International Academic Publishers, 2015. pp. 223-246.

Kiss Balázs, Szabó Gabriella: „Politikai kommunikáció” In: Körösényi András (szerk.) A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Budapest: Osiris Kiadó, 2015. pp. 333-353.

Kiss Balázs: „Integráció és politika” SOCIO.HU pp. 84-104. 2015

Kiss Balázs: „Politikai közösség kilencven perc alatt: Identitásváltások kognitív, értékelő és érzelmi dinamikája” Politikatudományi Szemle24:(2) pp. 57-86. 2015

2014

Szabó Gabriella: „GOVCOM 2.0: The role of web 2.0 in communicating EU Presidency” In: Agnieszka Stepinska (szerk.)Media and Communication in Europe. Berlin: Logos Verlag, 2014. pp. 113-130.

Szabó Gabriella: Kommunikáció és Integráció: A magyar médiatörvények európai vitája Budapest: Éditions L'Harmattan, 2014. 

Kiss Balázs: „Szituáció és interakció” Politikatudományi Szemle 23:(3) pp. 119-124. 2014

Kiss Balázs, Szabó Gabriella, Antal Anna: „Politikai nagygyűlések, mint interakciós rituálék: 2013. október 23. a Hősök terén, a Deák téren és a Műegyetem előtt” Politikatudományi Szemle 23:(2) pp. 7-29. (2014)

2013

Szabó Andrea, Kiss Balázs Konfliktus és generáció: A generációs konfliktusok kutatásának fogalmi kiindulópontjai Politikatudományi Szemle XXII:(4) pp. 97-115. (2013)

Kiss Balázs Öregedés mifelénk SOCIO.HU 2013:(3) Paper http://www.socio.hu/9pdf/6kiss.pdf. 3 p. (2013)

Kiss Balázs: Érzelmek és politikatudomány Politikatudományi Szemle 22:(3) pp. 7-28. (2013)

Kiss Balázs: Cultural Paradigm contra Political Marketing or Two Answers to the Same Questions In: Newman Bruce, Theoharous Antonis, Gouliamos Kosta (szerk.) Political Marketing: Strategic 'Campaign Culture'. Boston: Routledge, 2013. pp. 57-73.

2012

Szabó Gabriella, Kiss Balázs: Trendek a politikai kommunikációban In: Boda Zsolt, Körösényi András (szerk.) Van irány?: Trendek a magyar politikában. 345 p. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet - Új Mandátum Kiadó, 2012. pp. 110-127.

Szabó Gabriella, Kiss Balázs: Trends in Political Communication in Hungary:: A Postcommunist Experience Twenty Years after the Fall of Dictatorship INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS / POLITICS 17:(4) pp. 480-496. (2012)

Szabó Gabriella – Kiss Balázs: Trendek a politikai kommunikációban. In: Boda Zsolt – Körösényi András (szerk.) Van irány? Trendek a magyar politikában. MTA TK PTI – ÚMK, Budapest, 2012

Szabó Gabriella – Kiss Balázs: Trends in Political Communication in Hungary. A Postcommunist Experience Twenty Years after the Fall of Dictatorship. International Journal of Press and Politics, 17:(4) pp. 480-496. (2012)

2011

Szabó Gabriella, Mihályffy Zsuzsanna, Kiss Balázs (szerk.) Kritikus kampány: A 2010-es országgyűlési kampány elemzése Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011. 246 p. (Politikai kommunikáció; 4.)

2010

John Marks - Kiss, Balázs: International research collaboration in Europe: Strategy and role of the European Science Foundation. In: Pálné Kovács Ilona, Dagmar Kutsar (eds.) Internationalisation of Social Sciences in Central and Eastern Europe: The Catching Up - A Myth or a Strategy? Routledge, 2010.

2009

Kiss Balázs: „The Hungarian Socialist Party Winning the Youth” In: Jennifer Lees-Marshment, Political Marketing. Principles and Applications. Routledge, 2009.

Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna: Political Salesmen in Hungary. In: Jennifer Lees-Marshment – Jesper Strömback – Chris Rudd (eds). Global Political Marketing. Routledge. 2009

Kiss Balázs: “Cultural Paradigm contra Political Marketing or Two Answers to the Same Questions” In: Bruce Newman, Antonis Theoharous, Kosta Gouliamos (eds.), Political Marketing. Cultural Issues and Current Trends, Howarth Press.

2008

Szabó Gabriella - Kiss Balázs (2008): Az elektronikus kormányzati kommunikáció eszközrendszere, Kovách Imre - Nagy Éva - Tibori Tímea - Tóth Ágnes (szerk.): Európai Magyarország 2007, Akadémiai kiadó, Budapest.