Politikai eszmerendszerek Magyarországon

Politikai eszmerendszerek Magyarországon

A rendszerváltás utáni pluralizmus és eszmetörténeti gyökerei.

A kutatás a Corvinus Egyetem magyar politikai eszmetörténeti kurzusának igényei alapján indult el. A rendelkezésre álló monografikus vagy áttekintő jellegű művei a rendszerváltás utáni korszakra nem terjednek ki. Elsődleges célunk ennek pótlása. Ugyanakkor módszertani innováció és tudományos ambíció, hogy az elmúlt harminc év politikai ideológiai és világnézeti vitáinak, az egyes nézetrendszereknek a szellemi és történeti gyökereit is föltárva ex post rekonstruáljunk egy lehetséges eszmetörténeti olvasatot is. Szakítunk a szerzőcentrikus megközelítéssel, de nem a fogalomtörténet, s nem a diskurzuselemzés módszerét alkalmazzuk, hanem az egyes ideológiák történeti önreflexiós képességére építünk. A M. Freeden-féle morfológiai és az A. MacIntyre-féle társadalmi gyakorlat-felfogás eszközeit is igyekszünk használni. 

Kutatásvezető: Balázs Zoltán

Résztvevő kutatók: Molnár Csaba