Politikai Viselkedés Osztály

A Politikai Viselkedés Osztályon folyó kutatások célja, hogy mérje és megértse az intézményeken túli politika és politizálás jellegzetességeit. Osztályunk az intézet legszínesebb közössége, kutatóink a politikatudomány keretein belül kvalitatív és kvantitatív, longitudinális, történeti, összehasonlító, normatív és leíró vizsgálatokat egyaránt végeznek. Munkánkat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, az EU H2020, Nemzetközi Visegrád Alap pályázati források, illetve az Új Nemzeti Kiválóság Program, az MTA Fiatal kutatói, az MTA-SYLFF és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatja, támogatta. Jelen vagyunk a szakma legrangosabb nemzetközi konferenciáin (ECPR, IPSA, ICA, ESA) és magasan jegyzet folyóiratokban publikálunk (Parlamentary Affairs; International Journal of Press/Politics;  Journal of Information Technology & Politics; Media, Crime, Culture; International Journal of Communication; Social Media + Society; Problems of Post-Communism; East European Politics and Society). Kutatásainkról az érdeklődők a PTIblogon olvashatnak.   

A Politikai Viselkedés Osztályban folyó kutatások a következő főbb irányok szerint csoportosíthatók:

Osztályvezető: Szabó Gabriella

Az osztály tagjai:

Bene Márton

Böcskei Balázs

Csizmadia Ervin

Farkas Xénia

Jensen Jody

Kiss Balázs

Mikecz Dániel

Miszlivetz Ferenc

Oross Dániel

Papp Zsófia

Patkós Veronika

Susánszky Pál

Szabó Andrea

Tóth András

Valuch Tibor