Rework-OTKA

Rework-OTKA

„Munkás - társadalom-történet - a munka és a munkásság modernkori társadalomtörténete Magyarországon Közép-Európai kitekintéssel”

K 116625 OTKA_NKFIH

 Kétségtelen, hogy a munka szerepének átalakulása a modernkori társadalmi változások egyik legfontosabb kérdése. Eddig nem készültek olyan történeti művek, amelyek hosszú időtartamú elemzés keretében, mikro- és makroszintű megközelítésben a politikai, gazdasági, társadalmi rendszerváltásokon átívelően vizsgálják a munka és a munkásság társadalomtörténetét a modernkori Magyarországon. Ennek a projektnek a keretében lényegében erre teszünk kísérletet. Egyfelől feldolgozzuk az egyik legnagyobb magyar nehézipari üzem, az Ózdi Kohászati Üzemek társadalmának a történetét XIX-XX. század fordulóján kibontakozó dinamikus fejlődéstől a XX. század végén bekövetkezett megszűnéséig, ezzel párhuzamosan vizsgáljuk egy kisebb település, Rudabánya bányásztársadalmának átalakulását is. A magyar esettanulmányok megírása során szerzett tapasztalatokat, kutatási eredményeket, első megközelítésben egyfajta kitekintésként, szeretnénk összehasonlítani, néhány hasonló, elsősorban közép-európai gyári/városi/lokális munkástársadalom történetével a rendelkezésre álló szakirodalom alapján. A feladat tehát kettős jellegű: széleskörű levéltári, statisztikai, anyakönyvi forrásfeltárás és családtörténeti/élettörténeti interjúk alapján egy társadalomtörténeti összegzés megírása a munka és a munkásság magyarországi modernkori társadalomtörténetéről, valamint a vonatkozó szakirodalom feltárása révén egy közép-európai összehasonlító kitekintés elkészítése. Mindez társadalomtörténeti alapkutatási feladat elvégzését jelenti.

Kutatás időtartama: 2016-2019

Kutatásvezető: Valuch Tibor

Résztvevő kutatók: Acsády Judit, Kisőrsi Zsófia, Papp Andrea, Alabán Péter, Nagy Péter, Tóth András

 

Publikációk 2018-ban:

Alabán Péter: „A társadalmi dezintegráció társadalomtörténeti összefüggései Ózdon és környékén a rendszerváltozás után” című PhD-értekezés

Valuch Tibor (szerk.): Workers, Labour and Labour History in Modern Central-East-Europe – special issue of East Central Europe Journal vol. 46. 2019/1.

2016-2017-ben:

Nagy Péter: A Rima vonzásában - az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig., Napvilág Kiadó, 2016

Rainer M. János-Valuch Tibor (szerk.): Munkások '56, Budapest, 1956-os Intézet, 2017.

Kisőrsi Zsófia: Félúton. A Szombathelyi Cipőgyár ingázói a hatvanas években., Bartha Eszter–Bezsenyi Tamás (szerk.): Egy másik Kelet-Európa. Kelet Európa története tanszék. Budapest. 34-52. 3, 2017.

Papp Andrea: A munka és a mindennapok világa Rudabányán az 1950-es években – egy műszaki ellenőr visszaemlékezésének tükrében, Munkások '56, 2017