Boda Zsolt - Körösényi András (szerk.): Van irány? Trendek a magyar politikában (2012)

Szerkesztő: Boda Zsolt és Körösényi András

Kiadó: MTA TK PTI Új Mandátum

Könyvünk a hazai politikával foglalkozó sorozatunk első kötete, amelynek fókuszában a trendek, folytonosságok és változások megragadása áll. A kötet elemzi a 2010-es választások eredményeit, a pártstruktúra átalakulását, a választási rendszer reformját, az alkotmányozási folyamatot, a kormányzati struktúra és a közpolitika-csinálás átalakulását, a politikai kommunikáció új jelenségeit. Olyan témákat választottunk, amelyek valamilyen aktualitással bírnak (pl. alkotmányozás), vagy az elmúlt évben jelentős változáson mentek keresztül, és a változások megragadására tudományos elemzések vannak (pl. a politikai kommunikáció trendjei). 

KÖNYV LETÖLTÉSE 

Tartalomjegyzék

Bevezető

I. RÉSZ
Választók, pártok, mozgalmak
SOÓS GÁBOR: Kétblokkrendszer Magyarországon
RÓBERT PÉTER – PAPP ZSÓFIA: Kritikus választás?
MIKECZ DÁNIEL: Új pártok, változó mozgalmak
TÓTH ANDRÁS – GRAJCZJÁR ISTVÁN: A nemzeti radikalizmus
 
II. RÉSZ
A politika és értelmezései
SZABÓ GABRIELLA – KISS BALÁZS: Trendek a politikai kommunikációban
SZÅ°CS ZOLTÁN GÁBOR: A magyar politikai diskurzus változásai 2000 óta
CSURGÓ BERNADETT – KRISTÓF LUCA – LÉGMÁN ANNA: Politikusnarratívák az új parlamenti pártok képviselőinek körében
 
III. RÉSZ
Kormányzat és intézmények
GALLAI SÁNDOR – MOLNÁR BALÁZS: Átalakítás alatt zavartalanul?
SEBŐK MIKLÓS: Válság táplálta delegálás Magyarországon a pénzügy-politikai jogalkotásban (2006–2010)
 
IV. RÉSZ
Politikai rendszer és demokrácia
BALÁZS ZOLTÁN: A magyar alkotmányossági trend és a 2010–11-es alkotmányozás
BODA ZSOLT: Legitimációs problémák Magyarországon
KÖRÖSÉNYI ANDRÁS: A politikai polarizáció és következményei a demokratikus elszámoltathatóságra
TÖLGYESSY PÉTER: A Fidesz és a magyar politika lehetséges új iránya